Ανακοινωσεις ανα Τμημα (ΠΠΣ)

Όλες οι ανακοινώσεις του γραφείου πρακτικής άσκησης του Δ.Π.Θ. για προπτυχιακούς φοιτητές χωρισμένες ανά τμήμα

Α ν α κ ο ί ν ω σ η Οριστικού Πίνακα Κατάταξης φοιτητών/ριών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης για τη συμμετοχή στην Πράξη «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» με κωδικό ΟΠΣ 6004524

Η Συνέλευση του Τμήματος στην υπ’ αριθμό 7/11.01.2024 συνεδρίασή της, αφού έλαβε υπόψη το Πρακτικό των Οριστικών Αποτελεσμάτων από την Επιτροπή Αξιολόγησης, αποφάσισε να εγκρίνει τα οριστικά αποτελέσματα και ανακοινώνει τον επικυρωμένο πίνακα κατάταξης. Πατήστε εδώ...

Ανακοίνωση Οριστικού Πίνακα Κατάταξης του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία

Σήμερα Πέμπτη, 11/01/2024, στην Αλεξανδρούπολη έπειτα από την λήξη της προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων κατά το χρονικό διάστημα 11/12/2023 έως 15/12/2023 , όπως ορίστηκε σαφώς στην ανάρτηση του προσωρινού πίνακα κατάταξης, η Συνέλευση του Τμήματος στην αριθ. 8...

Ανακοίνωση Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του ΔΠΘ για τις εναπομένουσες θέσεις πρακτικής άσκησης ΕΣΠΑ 2023-2024

Σήμερα, 11/01/2024, στην Κομοτηνή η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης που ορίστηκε από την υπ’ αριθ.14 Συνέλευση του Τμήματος στις 30-08-2023, αποφάσισε να ανακοινώσει τον προσωρινό πίνακα κατάταξης. Το διάστημα υποβολής των ενστάσεων ορίζεται από 12/01/2024 έως...

Δυνατότητα πρακτικής άσκησης στην εταιρία Wonderfin

Η εταιρία Wonderfin παρέχει τη δυνατότητα σε φοιτητές/ριες συναφούς αντικειμένου να υλοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση. Οι φοιτητές θα εκπαιδευτούν από την ίδια την Wonderfin στη φιλοσοφία μας εκμάθησης και θα έχουν την ευκαιρία να εργαστούν σε ένα απαιτητικό...

Ανακοίνωση Οριστικού Πίνακα Κατάταξης του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών ΔΠΘ

H Συνέλευση του Τμήματος στην αριθ. 9/29-12-2023 συνεδρίασή της, αφού έλαβε υπόψη το Πρακτικό των Οριστικών Αποτελεσμάτων από την Επιτροπή Αξιολόγησης, αποφάσισε να εγκρίνει τα οριστικά αποτελέσματα και ανακοινώνει τον επικυρωμένο πίνακα κατάταξης. Πατήστε εδώ για να...

Ανακοίνωση Οριστικού Πίνακα Κατάταξης του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του ΔΠΘ

Σήμερα Πέμπτη, 21/12/2023, στην Κομοτηνή έπειτα από την λήξη της προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων κατά το χρονικό διάστημα 7/12/2023 έως 13/12/2023, όπως ορίστηκε σαφώς στην ανάρτηση του προσωρινού πίνακα κατάταξης, η Συνέλευση του Τμήματος στην αριθ....

Ανακοίνωση Οριστικού Πίνακα Κατάταξης του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του Δ.Π.Θ.

Σήμερα 20/12/2023, στην Κομοτηνή, έπειτα από την λήξη της προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων κατά το χρονικό διάστημα 06/12/2023 έως 12/12/2023, όπως ορίστηκε σαφώς στην ανάρτηση του προσωρινού πίνακα κατάταξης, η Συνέλευση του Τμήματος στην αριθ. 71/20.12.2023...

Ανακοίνωση Οριστικού Πίνακα Κατάταξης του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του ΔΠΘ

Σήμερα, 15/12/2023, στην Κομοτηνή έπειτα από την λήξη της προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων κατά το χρονικό διάστημα 20/11/2023 έως 24/11/2023 , όπως ορίστηκε σαφώς στην ανάρτηση του προσωρινού πίνακα κατάταξης, η Συνέλευση του Τμήματος στην αριθ. 21-14/12/2023...

Ανακοίνωση Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης φοιτητών/ριών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης για συμμετοχή στην Πράξη «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» με κωδικό ΟΠΣ 5184450

Η Επιτροπή Αξιολόγησης των αιτήσεων των φοιτητών/ριών του ΠΤΔΕ εξέτασε τις αιτήσεις των φοιτητών/ριών και με βάση τα σχετικά στοιχεία που αντλήθηκαν από την γραμματεία του Τμήματος συνέταξε και αποφάσισε να ανακοινώσει τον προσωρινό πίνακα κατάταξης. Το χρονικό...

Ανακοίνωση έναρξης υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στην Πράξη «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» με κωδ. ΟΠΣ 5184450 για τις εναπομένουσες θέσεις πρακτικής άσκησης ΕΣΠΑ 2023-2024

Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δ.Π.Θ. ανακοινώνει τη διαδικασία έναρξης υποβολής των αιτήσεων για 59 θέσεις πρακτικής άσκησης για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024. Η περίοδος εκπόνησης της Πρακτικής Άσκησης, για την 2η πρόσκληση, ορίζεται σε δυο...