02/07/2024

Ανακοίνωση σχετικά με τη συμπλήρωση των απογραφικών δελτίων εισόδου των φοιτητών/τριών του Τμήματος Πληροφορικής που ξεκίνησαν την πρακτική άσκηση στις 01/07/2024

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Δ.Π.Θ. ανακοινώνει:

Ανακοινώνεται ότι οι φοιτητές/τριες του Τμήματος Πληροφορικής που ξεκίνησαν την πρακτική τους άσκηση την 1η Ιουλίου 2024, θα πρέπει να συμπληρώσουν το απογραφικό δελτίο εισόδου τους έως και την Παρασκευή 05/07/2024 κάνοντας είσοδο στο https://praktiki.rescom.duth.gr/student/studentlogin_dipae.php .

Υπενθυμίζουμε ότι η συμπλήρωση των απογραφικών δελτίων εισόδου και εξόδου είναι απαιτούμενη και συνδέεται με την αμοιβή από το πρόγραμμα.