Παιδαγωγικο Τμημα Δημοτικης Εκπαιδευσης (ΠΠΣ)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Ανακοίνωση έναρξης υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στην Πράξη «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» με κωδικό ΟΠΣ 5184450

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ανακοινώνει την διαδικασία έναρξης υποβολής αιτήσεων για εκατό (100) θέσεις αμειβόμενης πρακτικής άσκησης για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.Η Πρακτική Άσκηση θα πραγματοποιηθεί σε δύο κύκλους: α) κατά την χρονική περίοδο από...

Αποδέσμευση πληρωμών

Οι φοιτητές του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του β΄ κύκλου που εκπόνησαν πρακτική άσκηση την περίοδο από 03.04.2023 έως 22.05.2023, θα λάβουν τα ποσά της αμοιβής τους στις 13/7/2023 στον τραπεζικό τους...

Αποδέσμευση πληρωμών

Οι φοιτητές των Τμημάτων 1) Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού α΄ κύκλος (13/2/2023-13/4/2023) 2) Γλώσσας Φιλολογίας Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών α΄ κύκλος (13/2/2023-13/4/2023) και 3) Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης α΄ κύκλος (20/2/2023-28/3/2023)...

Απογραφικά δελτία εισόδου

Οι φοιτητές/τριες των Τμημάτων 1) Κοινωνικής Εργασίας 2) Κοινωνικής Πολιτικής και 3) Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης που ξεκίνησαν πρακτική άσκηση, θα πρέπει να συμπληρώσουν το απογραφικό δελτίο εισόδου τους μέχρι την Παρασκευή 07/04/2023 κάνοντας είσοδο...

Π.Τ.Δ.Ε: Απογραφικά δελτία εξόδου

Οι φοιτητές/τριες του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης που ολοκλήρωσαν 28/3/2023 την πρακτική τους άσκηση, θα πρέπει να συμπληρώσουν το απογραφικό δελτίο εξόδου τους μέχρι την Κυριακή 02/04/2023 κάνοντας είσοδο στο https://praktiki.rescom.duth.gr/...

Π.Τ.Δ.Ε.: Απογραφικά δελτία εισόδου

Οι φοιτητές/τριες του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης που ξεκινούν σήμερα 20/2/2023 την πρακτική τους άσκηση, θα πρέπει να συμπληρώσουν το απογραφικό δελτίο εισόδου τους μέχρι την Παρασκευή 24/2/2023 κάνοντας είσοδο στο https://praktiki.rescom.duth.gr/...

Π.Τ.Δ.Ε.: Ανακοίνωση έναρξης υποβολής αιτήσεων για την συμμετοχή στην Πράξη «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» με κωδικό ΟΠΣ 5184450 για το ακ. έτος 2022-2023

Έναρξη υποβολής αιτήσεων Πρακτικής Άσκησης για το ακ. έτος 2022-2023 ΠΤΔΕ_ΠΡΑΚΤΙΚΗ_ΑΣΚΗΣΗ_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΕΝΑΡΞΗΣ_ΥΠΟΒΟΛΗΣ_ΑΙΤΗΣΕΩΝ_ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΛήψη

Διοργάνωση δια ζώσης Ημερίδων

Η Ιδρυματικά Υπεύθυνη κα Υφαντίδου Γεωργία και το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης σας καλούν σε δια ζώσης ημερίδες σε όλες τις Πόλεις (Ορεστιάδα, Αλεξανδρούπολη ,Κομοτηνή και Ξάνθη). Οι ημερίδες απευθύνονται σε φοιτητές, υπευθύνους πρακτικής άσκησης, διδακτικό και λοιπό...