16/01/2024

Ανακοίνωση (2η) έναρξης υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στην Πράξη«Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» με κωδικό ΟΠΣ 6004524

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Δ.Π.Θ. ανακοινώνει:

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ανακοινώνει την συμπληρωματική διαδικασία έναρξης υποβολής αιτήσεων για είκοσι μία (21) θέσεις αμειβόμενης πρακτικής άσκησης για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Η χρονική περίοδος πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης, για την 2η πρόσκληση, ορίζεται από 27/3/2024 έως 25/4/2024 (Β΄ περίοδος), σε σχολικές μονάδες δημοτικής εκπαίδευσης.

Η διάρκεια υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 17/01/2024 έως 26/01/2024 και ώρα 23:59.

Πατήστε εδώ για την ανακοίνωση