Γενικες Ανακοινωσεις

Όλες οι ανακοινώσεις του γραφείου πρακτικής άσκησης του Δ.Π.Θ. για φοιτητές και φορείς ανεξαρτήτως τμήματος

Ημερίδα διαδικτυακών παρουσιάσεων για φοιτητές από το μη κερδοσκοπικό σωματείο Αρχέλων

Ο ΑΡΧΕΛΩΝ είναι μη-κερδοσκοπικό σωματείο με σκοπό την προστασία των θαλάσσιων χελωνών και των βιοτόπων τους και εδώ και 40 χρόνια δραστηριοποιείται στην συστηματική παρακολούθηση και έρευνα, διάσωση και περίθαλψη τραυματισμένων και άρρωστων χελωνών καθώς και την...

Ανακοίνωση Οριστικού Πίνακα Κατάταξης του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του ΔΠΘ για τη συμμετοχή των φοιτητών/τριών του Τμήματος στην Πράξη «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» με κωδ. ΟΠΣ 6004524.

Σήμερα 17/04/2024, στην Ξάνθη, έπειτα από την λήξη της προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων κατά το χρονικό διάστημα 02/04/2023 έως 08/04/2024, όπως ορίστηκε σαφώς στην ανάρτηση του προσωρινού πίνακα κατάταξης, η Συνέλευση του Τμήματος στην αριθ. 18/17-04-2024...

Ανακοίνωση Οριστικού Πίνακα Κατάταξης του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του ΔΠΘ για τη συμμετοχή στην Πράξη «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» με κωδ. ΟΠΣ 6004524.

Σήμερα 09-04-2024, στην Ορεστιάδα έπειτα από την λήξη της προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων κατά το χρονικό διάστημα 20/03/2024 έως 27/03/2024, όπως ορίστηκε σαφώς στην ανάρτηση του προσωρινού πίνακα κατάταξης, η Συνέλευση του Τμήματος στην αριθ. 16/09-04-2024...

Απολογισμός εκδήλωσης «Πρακτική Άσκηση-Δυνατότητες σύνδεσης Πανεπιστημίου,Αγοράς Εργασίας και Μεταποίησης στην Περιφέρεια ΑΜΘ»

Την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2024, στο Αμφιθέατρο του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, στην Πανεπιστημιούπολη Κιμμερίων Ξάνθης, πραγματοποιήθηκε παρουσία 250 και πλέον παρισταμένων ανοιχτή, υβριδική, ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: «Πρακτική Άσκηση-Δυνατότητες σύνδεσης...

Ανακοίνωση Οριστικού Πίνακα Κατάταξης του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης του ΔΠΘ για την συμμετοχή στην Πράξη «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» με κωδ. ΟΠΣ 6004524

Σήμερα, 5/4/2024, στην Ορεστιάδα έπειτα από την λήξη της προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων κατά το χρονικό διάστημα 18/03/2024 έως 22/03/2024, όπως ορίστηκε σαφώς στην ανάρτηση του προσωρινού πίνακα κατάταξης, η Συνέλευση του Τμήματος στην αριθ. 22 3/4/2024...

Ανακοίνωση Οριστικού Πίνακα Κατάταξης του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του ΔΠΘ για τη συμμετοχή των φοιτητών/τριών του Τμήματος στην Πράξη «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» με κωδ. ΟΠΣ 6004524.

Σήμερα 2 Απριλίου 2004 στην Κομοτηνή έπειτα από την λήξη της προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων κατά το χρονικό διάστημα 18/03/ έως 22/03/2023 , όπως ορίστηκε σαφώς στην ανάρτηση του προσωρινού πίνακα κατάταξης, η Συνέλευση του Τμήματος στην αριθ. 11η έκτακτη ΓΣ,...

Ανακοίνωση Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος ΔΠΘ για τη συμμετοχή των φοιτητών/τριών του Τμήματος στην Πράξη «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» με κωδ. ΟΠΣ 6004524.

Ανακοινώνεται ο προσωρινός πίνακας κατάταξης του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος. Κατά τη διάρκεια των αιτήσεων όπως ορίστηκε από την ανακοίνωση υπεβλήθησαν 49 αιτήσεις φοιτητών/τριών.Από αυτές εμπρόθεσμες ήταν 49 και πληρούσαν τα κριτήρια 49.Δεν υπάρχουν...

Ανοιχτή – ενημερωτική Εκδήλωση του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης στις 29 Μαρτίου 2024 στην Ξάνθη

Δήλωση συμμετοχής: https://forms.gle/4jrihpsEkyy4LQZB8 Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του ΔΠΘ σε συνεργασία με το Δίκτυο Συνδέσμων Βιοτεχνιών – Βιομηχανιών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης λόγω των επίκαιρων εξελίξεων αναφορικά με την ψήφιση του Νομοσχεδίου στις 8...

Ανακοίνωση Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης τουΤμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του ΔΠΘ για τη συμμετοχή των φοιτητών/τριών του Τμήματος στην Πράξη «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» με κωδ. ΟΠΣ 6004524

Σήμερα, Τρίτη 19/3/2024 στην Ορεστιάδα η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης αποφάσισε να ανακοινώσει τον προσωρινό πίνακα κατάταξης. Πατήστε εδώ για να δείτε τα αποτελέσματα. Το διάστημα υποβολής των ενστάσεων ορίζεται από 20/03/2024 έως 27/03/2024.Οι ενστάσεις υποβάλλονται...

Ανακοίνωση Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας ΔΠΘ για τη συμμετοχή στην Πράξης “Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.» και κωδ. ΟΠΣ 6004524

Σήμερα στις 14 Μαρτίου 2024 η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος αποφάσισε να ανακοινώσει τον προσωρινό πίνακα κατάταξης. Το διάστημα υποβολής των ενστάσεων ορίζεται  από 18/03 έως 22/03/2024 Οι ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο πρωτόκολλο της Γραμματείας...