01/05/2024

Υποχρέωση συμπλήρωσης απογραφικών δελτίων εξόδου

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Δ.Π.Θ. ανακοινώνει:

Απογραφικά εξόδου ΠΑ

Οι φοιτητές/τριες του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία του β΄ κύκλου (01/03/2024 έως 30/04/2024), που ολοκλήρωσαν την πρακτική άσκηση τους, θα πρέπει να συμπληρώσουν το απογραφικό δελτίο εξόδου τους έως την Κυριακή 05/05/2024 κάνοντας είσοδο στο:
Υπενθυμίζουμε ότι η συμπλήρωση των απογραφικών δελτίων εισόδου και εξόδου είναι απαιτούμενη και συνδέεται με την αμοιβή από το πρόγραμμα.