10/05/2024

Ανακοίνωση Οριστικού Πίνακα Κατάταξης του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του ΔΠΘ για τη συμμετοχή στην Πράξη «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» με κωδ. ΟΠΣ 6004524

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Δ.Π.Θ. ανακοινώνει:

Σήμερα, 10/5/2024, στην Ξάνθη έπειτα από την λήξη της προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων κατά το χρονικό διάστημα 08/04/2024 έως 12/04/2024, όπως ορίστηκε σαφώς στην ανάρτηση του προσωρινού πίνακα κατάταξης, η Συνέλευση του Τμήματος στην αριθ. 15-25/04/2024 συνεδρίασή της, αφού έλαβε υπόψη το Πρακτικό των Οριστικών Αποτελεσμάτων από την Επιτροπή Αξιολόγησης, αποφάσισε να εγκρίνει τα οριστικά αποτελέσματα και ανακοινώνει τον επικυρωμένο πίνακα κατάταξης για τη συμμετοχή στην Πράξη «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» με κωδ. ΟΠΣ 6004524.

Για να προβάλετε την ανακοίνωση πατήστε εδώ