02/05/2024

Ευχές από το ΓΠΑ ΔΠΘ

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Δ.Π.Θ. ανακοινώνει: