20/11/2023

Ανακοίνωση έναρξης υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στην Πράξη «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» με κωδικό ΟΠΣ 5184450

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Δ.Π.Θ. ανακοινώνει:

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ανακοινώνει την διαδικασία έναρξης υποβολής αιτήσεων για εκατό (100) θέσεις αμειβόμενης πρακτικής άσκησης για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.
Η Πρακτική Άσκηση θα πραγματοποιηθεί σε δύο κύκλους: α) κατά την χρονική περίοδο από 21/2/2024 έως 21/3/2024 και β) από 27/3/2024 έως 25/4/2024, σε σχολικές μονάδες Δημοτικής Εκπαίδευσης.
Οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να συμμετάσχουν θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους, πραγματοποιώντας είσοδο στο Πληροφοριακό Σύστημα της Πρακτικής Άσκησης με τα στοιχεία του ιδρυματικού τους λογαριασμού, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://praktiki.rescom.duth.gr/
Η διάρκεια υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 20/11/2023 έως 30/11/2023 και ώρα 23:55.

Πατήστε εδώ για την ανακοίνωση.