07/06/2023

Αποδέσμευση πληρωμών

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Δ.Π.Θ. ανακοινώνει:

Οι φοιτητές των Τμημάτων

1) Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού α΄ κύκλος (13/2/2023-13/4/2023)

2) Γλώσσας Φιλολογίας Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών α΄ κύκλος (13/2/2023-13/4/2023) και

3) Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης α΄ κύκλος (20/2/2023-28/3/2023)

θα λάβουν τα ποσά της αμοιβής τους από την πρακτική άσκηση στις 13/6/2023 στον τραπεζικό τους λογαριασμό.