Παιδαγωγικο Τμημα Δημοτικης Εκπαιδευσης (ΠΠΣ)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΠΤΔΕ: Οριστικός πίνακας κατάταξης αιτήσεων φοιτητών/ριών για συμμετοχή στην Πράξη «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του ΔΠΘ», με κωδικό ΟΠΣ 5033025, κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 συμπληρωματικής πρόσκλησης

ΠΤΔΕ_ΠΡΑΚΤΙΚΗ_ΑΣΚΗΣΗ_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ_ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ_Β΄ΠΕΡΙΟΔΟΥΛήψη

ΠΤΔΕ: Προσωρινός πίνακας κατάταξης συμπληρωματικών αιτήσεων φοιτητών/ριών για συμμετοχή στην Πράξη «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του ΔΠΘ», με κωδικό ΟΠΣ 5033025 ακ. έτος 2021-2022

ΠΡΑΚΤΙΚΗ_ΑΣΚΗΣΗ_ΠΤΔΕ_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ_ΠΙΝΑΚΑ_ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-2Λήψη

ΠΤΔΕ: Ανακοίνωση έναρξης συμπληρωματικής υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στην Πράξη «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του Δ.Π.Θ.» με κωδικό ΟΠΣ 5033025 για την περίοδο 4/4/2022 έως 20/5/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΓΙΑ_ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΑΙΤΗΣΕΩΝ_ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ_ΣΤΗΝ_ΠΡΑΚΤ._ΑΣΚΗΣΗΛήψη

ΠΤΔΕ: Οριστικός πίνακας κατάταξης αιτήσεων φοιτητών/ριών για συμμετοχή στην Πράξη «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του ΔΠΘ», με κωδικό ΟΠΣ 5033025, κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

ΠΡΑΚΤΙΚΗ_ΑΣΚΗΣΗ_ΠΤΔΕ_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ_ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝΛήψη

ΠΤΔΕ: Ανακοίνωση έναρξης υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στην Πράξη «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του Δ.Π.Θ.» με κωδικό ΟΠΣ 5033025 ακ. έτος 2021-2022

ΠΡΑΚΤΙΚΗ_ΑΣΚΗΣΗ_ΠΤΔΕ_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΕΝΑΡΞΗΣ_ΥΠΟΒΟΛΗΣ_ΑΙΤΗΣΕΩΝ_ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ_2021-22Λήψη

24.09.2020 – Αποδέσμευση πληρωμών έως τις 27/9/2020, για τους φοιτητές του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης που συμμετείχαν στην πρακτική άσκηση του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 και διέκοψαν λόγω των έκτακτων περιοριστικών μέτρων για την διασπορά του covid-19

24.09.2020 – Αποδέσμευση πληρωμών έως τις 27/9/2020, για τους φοιτητές του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης που συμμετείχαν στην πρακτική άσκηση του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 και διέκοψαν λόγω των έκτακτων περιοριστικών μέτρων για την  διασπορά του...