14/10/2022

Διοργάνωση δια ζώσης Ημερίδων

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Δ.Π.Θ. ανακοινώνει:

Η Ιδρυματικά Υπεύθυνη κα Υφαντίδου Γεωργία και το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης σας καλούν σε δια ζώσης ημερίδες σε όλες τις Πόλεις (Ορεστιάδα, Αλεξανδρούπολη ,Κομοτηνή και Ξάνθη). Οι ημερίδες απευθύνονται σε φοιτητές, υπευθύνους πρακτικής άσκησης, διδακτικό και λοιπό προσωπικό και φορείς υποδοχείς. Οι εκδηλώσεις αφορούν α) στην αποτίμηση του προγράμματος της πρακτικής άσκησης που εκκινήθηκε το εαρινό εξάμηνο του 2016 και διήρκησε έως το εαρινό εξάμηνο του 2022, β) την ενημέρωση για την πρακτική άσκηση του ΔΠΘ για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23 και γ) το νέο νόμο και τις αλλαγές στην πρακτική άσκηση των ιδρυμάτων.