18/01/2023

Π.Τ.Δ.Ε. : Ανακοίνωση οριστικού πίνακα κατάταξης ακ. έτους 2022-2023

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Δ.Π.Θ. ανακοινώνει: