Ανακοινώσεις

Εδώ αναρτώνται όλες οι ανακοινώσεις του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας: Αποδέσμευση πληρωμών

Οι φοιτητές του Τμήματος που υλοποίησαν πρακτική άσκηση κατά την χρονική περίοδο 01/04/2022-31/05/2022 του ακαδ. έτους 2021-2022, θα λάβουν τα ποσά της αμοιβής τους στον τραπεζικό τους λογαριασμό στις 13 Ιουλίου...

Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας: Αποδέσμευση πληρωμών

Οι φοιτητές του Τμήματος που υλοποίησαν πρακτική άσκηση κατά την χρονική περίοδο 01/05/2022-31/05/2022 του ακαδ. έτους 2021-2022, θα λάβουν τα ποσά της αμοιβής τους στον τραπεζικό τους λογαριασμό στις 13 Ιουλίου...

Συνεχίστε την περιήγησή σας 

Πατήστε πάνω στο Κεντρικο Μενού της Ιστοσελίδας μας