Ανακοινώσεις

Εδώ αναρτώνται όλες οι ανακοινώσεις του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Τμήμα Ιστορίας & Εθνολογίας: Ανακοίνωση έναρξης υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στην Πράξη «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του ΔΠΘ» με κωδ. ΟΠΣ 5033025 ακ. έτος 2021-2022

Ανακοίνωση-έναρξης-υποβολής-αιτήσεων-για-την-Πρακτική-Άσκηση-TIEΛήψη

Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας: Αποδέσμευση πληρωμών

Οι φοιτητές του Τμήματος που υλοποίησαν πρακτική άσκηση κατά την χρονική περίοδο 15/11/2021-15/12/2021 του ακαδ. έτους 2021-2022, θα λάβουν τα ποσά της αμοιβής τους στον τραπεζικό τους λογαριασμό στις 13 Φεβρουαρίου 2022 111 κοινοποίησηΜου...

ΠΤΔΕ: Οριστικός πίνακας κατάταξης αιτήσεων φοιτητών/ριών για συμμετοχή στην Πράξη «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του ΔΠΘ», με κωδικό ΟΠΣ 5033025, κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

ΠΡΑΚΤΙΚΗ_ΑΣΚΗΣΗ_ΠΤΔΕ_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ_ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝΛήψη

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών: Αποδέσμευση πληρωμών

Οι φοιτητές , που υλοποίησαν πρακτική άσκηση κατά την χρονική περίοδο 01/07/2021-31/08/2021 του ακαδ. έτους 2020-2021, θα λάβουν τα ποσά της αμοιβής τους στον τραπεζικό τους λογαριασμό στις 27 Ιανουαρίου 2022 Υποβολή...

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών: Αποδέσμευση πληρωμών

Οι φοιτητές του ΄΄β' κύκλου, που υλοποίησαν πρακτική άσκηση κατά την χρονική περίοδο 1/7/2021-31/7/2021 & 1/9/2021-30/9/2021 του ακαδ. έτους 2020-2021, θα λάβουν τα ποσά της αμοιβής τους στον τραπεζικό τους λογαριασμό στις 27 Ιανουαρίου 2022 Υποβολή...

Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας: Απογραφικά δελτία εξόδου

Οι φοιτητές/τριες του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας που ολοκλήρωσαν την Πρακτική Άσκηση, θα πρέπει να συμπληρώσουν το απογραφικό δελτίο εξόδου τους το αργότερο έως την Παρασκευή 07/01/2022, κάνοντας είσοδο στο πληροφοριακό σύστημα της Πρακτικής στον κάτωθι σύνδεσμο:...

Τμήμα Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΣΠΑ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2021-2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΤΩΝ-ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-2Λήψη

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών: Αποδέσμευση πληρωμών

Οι φοιτητές του α΄ κύκλου, που υλοποίησαν πρακτική άσκηση κατά την χρονική περίοδο 01/07/2021-31/08/2021 του ακαδ. έτους 2020-2021, θα λάβουν τα ποσά της αμοιβής τους στον τραπεζικό τους λογαριασμό στις 13 Ιανουαρίου...

Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας: Ανακοίνωση έναρξης υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στην Πράξη “Πρακτική Άσκησης Φοιτητών του ΔΠΘ” με κωδικό ΟΠΣ 5033025

Πρόσκληση-υποβολής-αίτησης-συμμετοχής-στο-Πρόγραμμα-Πρακτική-Άσκηση-φοιτητών-του-ΔΠΘ-1.4.2022-31.5.2022-signedΛήψη

Τμήμα Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής: Αποδέσμευση πληρωμών

Οι φοιτητές του β΄ κύκλου, που υλοποίησαν πρακτική άσκηση κατά την χρονική περίοδο 15/06/2021-14/08/2021 του ακαδ. έτους 2020-2021, θα λάβουν τα ποσά της αμοιβής τους στον τραπεζικό τους λογαριασμό στις 27 Δεκεμβρίου...

Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας: Απογραφικά δελτία εξόδου

Οι φοιτητές του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας που ολοκλήρωσαν την Πρακτική Άσκηση τους 15/12/2021, θα πρέπει να συμπληρώσουν το απογραφικό δελτίο εξόδου τους το αργότερο έως την Δευτέρα 20/12/2021, κάνοντας είσοδο στο πληροφοριακό σύστημα της Πρακτικής στον κάτωθι...

Τμήμα Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής: Αποδέσμευση πληρωμών α’ κύκλου

Οι φοιτητές του α΄ κύκλου, που υλοποίησαν πρακτική άσκηση κατά την χρονική περίοδο 15/06/2021-14/08/2021 του ακαδ. έτους 2020-2021, θα λάβουν τα ποσά της αμοιβής τους στον τραπεζικό τους λογαριασμό στις 27 Δεκεμβρίου...

Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης: Αποδέσμευση πληρωμών

Οι φοιτητές που υλοποίησαν πρακτική άσκηση την χρονική περίοδο Ιούλιου-Αυγούστου του ακαδ. έτους 2020-2021, θα λάβουν τα ποσά της αμοιβής τους στον τραπεζικό τους λογαριασμό στις 27 Δεκεμβρίου...

Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης: Αποδέσμευση πληρωμών

Οι φοιτητές που υλοποίησαν πρακτική άσκηση την χρονική περίοδο Ιούλιου-Αυγούστου του ακαδ. έτους 2020-2021, θα λάβουν τα ποσά της αμοιβής τους στον τραπεζικό τους λογαριασμό στις 27 Δεκεμβρίου...

Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων: Αποδέσμευση πληρωμών

Οι φοιτητές που υλοποίησαν πρακτική άσκηση τον Αύγουστο του ακαδ. έτους 2020-2021, θα λάβουν τα ποσά της αμοιβής τους στον τραπεζικό τους λογαριασμό στις 13 Δεκεμβρίου...

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών: Αποδέσμευση πληρωμών

Οι φοιτητές που υλοποίησαν πρακτική άσκηση την περίοδο Ιούλιος-Αύγουστος του ακαδ. έτους 2020-2021, θα λάβουν τα ποσά της αμοιβής τους στον τραπεζικό τους λογαριασμό στις 13 Δεκεμβρίου...

Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας: Απογραφικά δελτία εισόδου

Οι φοιτητές του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας που ξεκίνησαν Πρακτική Άσκηση, θα πρέπει να συμπληρώσουν το απογραφικό δελτίο εισόδου τους το αργότερο έως το Σάββατο 20/11/2021, κάνοντας είσοδο στο πληροφοριακό σύστημα της Πρακτικής στον κάτωθι σύνδεσμο:...

Αποδέσμευση πληρωμών

Αποδέσμευση πληρωμών έως τις 13/11/2021, για τους φοιτητές των Τμημάτων Μηχανικών Περιβάλλοντος, Κοινωνικής Πολιτικής, Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών και Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού που υλοποίησαν πρακτική άσκηση τους θερινούς μήνες...

Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας: Απογραφικά δελτία εισόδου

Οι φοιτητές του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας που ξεκίνησαν Πρακτική Άσκηση, θα πρέπει να συμπληρώσουν το απογραφικό δελτίο εισόδου τους το αργότερο έως την Παρασκευή 5/11/2021, κάνοντας είσοδο στο πληροφοριακό σύστημα της Πρακτικής στον κάτωθι σύνδεσμο:...

Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας: Προσωρινή κατάταξη φοιτητών του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ. για συμμετοχή στη χρηματοδοτούμενη Πρακτική Άσκηση, A΄Κύκλος, Ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Α-κύκλος-Προσωρινή-Κατάταξη-ακαδ.-έτους-2021-2022Λήψη

Επείγον! Συμπλήρωση απογραφικού δελτίου εξόδου

Οι φοιτητές όλων των Τμημάτων που ολοκλήρωσαν την πρακτική τους άσκηση στις 31 Αυγούστου, θα πρέπει άμεσα να κάνουν είσοδο στο https://praktiki.rescom.duth.gr/ και να συμπληρώσουν το απογραφικό δελτίο εξόδου...

Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής: συμπλήρωση απογραφικού δελτίου εξόδου

Οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει την πρακτική τους άσκηση, θα πρέπει άμεσα να κάνουν είσοδο στο https://praktiki.rescom.duth.gr/ και να συμπληρώσουν το απογραφικό δελτίο εξόδου...

Ενημέρωση για τις συμβάσεις πρακτικής άσκησης

Έχουν προωθηθεί στις γραμματείες των Τμημάτων Δασολογίας, ΗΜ&ΜΥ, Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολιτικών Μηχανικών, ΤΕΦΑΑ και Κοινωνικής Πολιτικής, τα αντίγραφα των συμβάσεων πρακτικής άσκησης για τα οποία ολοκληρώθηκε η διαδικασία των χειρόγραφων υπογραφών. Όσοι...

Χορήγηση 40 Υποτροφιών σε προπτυχιακούς/-ές φοιτητές (-τριες) των Σχολών και των Τμημάτων του Δ.Π.Θ. για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Σας ενημερώνουμε για την χορήγηση 40 Υποτροφιών σε προπτυχιακούς/-ές φοιτητές (-τριες) των Σχολών και των Τμημάτων του Δ.Π.Θ., για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, οι οποίοι επιθυμούν να λάβουν οικονομική ενίσχυση, στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων...

Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής: Ολοκλήρωση της διαδικασίας αποστολής των συμβάσεων

Ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία και έχουν σταλεί στη γραμματεία του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής οι συμβάσεις των φοιτητών και φορέων υποδοχής που έχουν υπογραφεί...

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού: Ολοκλήρωση της διαδικασίας αποστολής των συμβάσεων

Ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία και έχουν σταλεί στη γραμματεία του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού οι συμβάσεις των φοιτητών και φορέων υποδοχής που έχουν υπογραφεί...

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών: Ολοκλήρωση της διαδικασίας αποστολής των συμβάσεων

Ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία και έχουν σταλεί στη γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών οι συμβάσεις των φοιτητών και φορέων υποδοχής που έχουν υπογραφεί...

Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος: Ολοκλήρωση της διαδικασίας αποστολής των συμβάσεων

Ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία και έχουν σταλεί στη γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος οι συμβάσεις των φοιτητών και φορέων υποδοχής που έχουν υπογραφεί...

Τμήμα ΗΜΜΥ: Ολοκλήρωση της διαδικασίας αποστολής των συμβάσεων

Ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία και έχουν σταλεί στη γραμματεία του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών οι συμβάσεις των φοιτητών και φορέων υποδοχής που έχουν υπογραφεί...

Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων: Ολοκλήρωση της διαδικασίας αποστολής των συμβάσεων

Ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία και έχουν σταλεί στη γραμματεία του Τμήματος Δασολογίας οι συμβάσεις των φοιτητών και φορέων υποδοχής που έχουν υπογραφεί...

Αποδέσμευση Πληρωμών έως τις 27/7/2021, για τους φοιτητές/τριες του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας που ολοκλήρωσαν την Πρακτική τους στις 31/5/2021

Αποδέσμευση Πληρωμών έως τις 27/7/2021, για τους φοιτητές/τριες του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας που ολοκλήρωσαν την Πρακτική τους στις 31/5/2021

Παρακαλούμε να αφιερώσετε 5 λεπτά στην έρευνα μέσω ερωτηματολογίου, στην οποία συμμετείχατε ως ωφελούμενοι του Προγράμματος “Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του ΔΠΘ”, που διεξάγεται στο πλαίσιο διδακτορικής διατριβής

Παρακαλούμε να αφιερώσετε 5 λεπτά στην έρευνα μέσω ερωτηματολογίου, στην οποία συμμετείχατε ως ωφελούμενοι του Προγράμματος "Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του ΔΠΘ", που διεξάγεται στο πλαίσιο διδακτορικής διατριβής και που έχει στόχο να διερευνήσει το ρόλο της πρακτικής...

Ανακοίνωση: Το πρόβλημα που προέκυψε κεντρικά με τη συμπλήρωση των απογραφικών δελτίων εισόδου έχει αποκατασταθεί

Ανακοίνωση: Το πρόβλημα που προέκυψε κεντρικά με τη συμπλήρωση των απογραφικών δελτίων εισόδου έχει αποκατασταθεί. Μπορείτε να το συμπληρώσετε κάνοντας είσοδο στο πληροφοριακό σύστημα...

Μοιραστείτε μαζί μας την εμπειρία σας από την Πρακτική Άσκηση στο Δ.Π.Θ.

Aγαπητοί/τές φοιτητές/τριες, όσοι έχετε συμμετάσχει στην «Πρακτική Άσκηση φοιτητών του ΔΠΘ» και θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας την εμπειρία σας, μπορείτε να μας στείλετε ένα κείμενο (μέχρι 100 λέξεις) να το δημοσιεύσουμε.Τα κείμενά σας μπορείτε να τα στείλετε με...

Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας: Οριστικά αποτελέσματα συμμετοχής στο Πρόγραμμα “ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ” με Κωδικό ΟΠΣ 5033025″

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας: Προσωρινά αποτελέσματα συμμετοχής στο Πρόγραμμα “ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ” με Κωδικό ΟΠΣ 5033025 – Λήξη προθεσμίας υποβολής ενστάσεων Δευτέρα 5 Ιουλίου 2021

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Προσοχή! Συμπλήρωση του απογραφικού δελτίου εισόδου μέχρι την Δευτέρα 5/7/2021

Οι φοιτητές που ξεκίνησαν Πέμπτη 1/7/2021 Πρακτική Άσκηση, θα πρέπει να συμπληρώσουν το απογραφικό δελτίο εισόδου τους μέχρι την Δευτέρα 5/7/2021, κάνοντας είσοδο στο πληροφοριακό σύστημα της Πρακτικής στον κάτωθι σύνδεσμο:...

Πληροφορίες για το έντυπο Ε3.5 Αναγγελία Έναρξης της Πρακτικής Άσκησης

Ανακοίνωση: Οι φοιτητές που ξεκίνησαν Πέμπτη 1/7/2021 την πρακτική τους άσκηση, να μεριμνήσουν ώστε να λάβουν από τους φορείς υποδοχής το έντυπο Ε3.5 Αναγγελία Έναρξης της Πρακτικής Άσκησης καθώς αποτελεί παραδοτέο τους για να πληρωθούν.Όσοι δεν το προσκομίσουν μαζί...

Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας: Πρόσκληση για υποβολή αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα “ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ” με Κωδικό ΟΠΣ 5033025 – Λήξη προθεσμίας Παρασκευή 25.6.2021 (Αφορά ΜΟΝΟ φοιτητές που θα πραγματοποιήσουν 2η Πρακτική Άσκηση (Πρακτική Άσκηση ΙΙ) στο χειμερινό εξάμηνο 2021-2022)”

https://sw.duth.gr/2021/06/22/21-6-2021-%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b2%ce%bf%ce%bb%ce%ae-%ce%b1%ce%af%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%82-%cf%83%cf%85%ce%bc%ce%bc/

Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής: ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

https://sp.duth.gr/2021/06/01/01-06-2021-%ce%bf%cf%81%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b1-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%b5%cf%83%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7-%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%81%ce%b1/

Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας: Απογραφικά δελτία εξόδου

Παρακαλούνται οι φοιτητές που ολοκλήρωσαν 31/5/2021 την πρακτική άσκηση τους να εισέλθουν στο ΠΣ praktiki.rescom.duth.gr και να συμπληρώσουν το απογραφικό δελτίο εξόδου σε διάστημα 5...

Τμήμα Ιστορίας & Εθνολογίας: Απογραφικά δελτία εξόδου

Παρακαλούνται οι φοιτητές που ολοκλήρωσαν 31/5/2021 την πρακτική άσκηση τους να εισέλθουν στο ΠΣ praktiki.rescom.duth.gr και να συμπληρώσουν το απογραφικό δελτίο εξόδου σε διάστημα 5...

Τμήμα Ιστορίας & Εθνολογίας: απογραφικά δελτία εισόδου

Παρακαλούνται οι φοιτητές που ξεκίνησαν την πρακτική άσκηση τους 1/5/2021 να εισέλθουν στο ΠΣ praktiki.rescom.duth.gr και να συμπληρώσουν το απογραφικό δελτίο εισόδου σε διάστημα 7...

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης: απογραφικά δελτία εισόδου

Παρακαλούνται οι φοιτητές του 3ου κύκλου που ξεκίνησαν την πρακτική άσκηση τους 1/5/2021 να εισέλθουν στο ΠΣ praktiki.rescom.duth.gr και να συμπληρώσουν το απογραφικό δελτίο εισόδου σε διάστημα 7...

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης: απογραφικά δελτία εξόδου

Παρακαλούνται οι φοιτητές του 2ου κύκλου που ολοκλήρωσαν την πρακτική άσκηση τους 30/4/2021 να εισέλθουν στο ΠΣ praktiki.rescom.duth.gr και να συμπληρώσουν το απογραφικό δελτίο εξόδου σε διάστημα 7...

Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων: Τελική κατάσταση δικαιούχων φοιτητών για εκτέλεση πρακτικής άσκησης 2021

https://fmenr.duth.gr/2021/04/23/%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%b1%ce%b9%ce%bf%cf%8d%cf%87%cf%89%ce%bd-%cf%86%ce%bf%ce%b9%cf%84%ce%b7%cf%84%cf%8e/

Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος: Οριστική κατάταξη φοιτητών για εκπόνηση πρακτικής άσκησης (2020-2021)

https://env.duth.gr/2021/04/23/%ce%bf%cf%81%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac%cf%84%ce%b1%ce%be%ce%b7-%cf%86%ce%bf%ce%b9%cf%84%ce%b7%cf%84%cf%8e%ce%bd-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%b5%ce%ba%cf%80%cf%8c%ce%bd-2/

Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης: Tελική λίστα κατάταξης των φοιτητών της Πρακτικής Άσκησης για το 2020-2021

https://pme.duth.gr/2021/04/21/t%ce%b5%ce%bb%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%bb%ce%af%cf%83%cf%84%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac%cf%84%ce%b1%ce%be%ce%b7%cf%82-%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%86%ce%bf%ce%b9%cf%84%ce%b7%cf%84%cf%8e%ce%bd-%cf%84%ce%b7/

Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας: απογραφικά δελτία εξόδου

Παρακαλούνται οι φοιτητές που ολοκλήρωσαν την πρακτική άσκηση τους 15/4/2021 να εισέλθουν στο ΠΣ praktiki.rescom.duth.gr και να συμπληρώσουν το απογραφικό δελτίο εξόδου σε διάστημα 5...

Τμήμα Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών: απογραφικά δελτία εξόδου

Παρακαλούνται οι φοιτητές του 1ου κύκλου που ολοκλήρωσαν την πρακτική άσκηση τους 15/4/2021 να εισέλθουν στο ΠΣ praktiki.rescom.duth.gr και να συμπληρώσουν το απογραφικό δελτίο εξόδου σε διάστημα 5...

Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων: ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2021 ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Δ.Π.Θ.

...

Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος: Ορθή επανάληψη – Προσωρινή κατάταξη υποψηφίων για την πρακτική άσκηση 2020-2021

https://env.duth.gr/2021/04/14/%ce%bf%cf%81%ce%b8%ce%ae-%ce%b5%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%ac%ce%bb%ce%b7%cf%88%ce%b7-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%89%cf%81%ce%b9%ce%bd%ce%ae-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac%cf%84%ce%b1%ce%be%ce%b7-%cf%85%cf%80/

Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας: Απογραφικά δελτία εισόδου

Παρακαλούνται οι φοιτητές που ξεκίνησαν σήμερα 1/4/2021 την πρακτική άσκηση τους να εισέλθουν στο ΠΣ praktiki.rescom.duth.gr και να συμπληρώσουν το απογραφικό δελτίο εισόδου σε διάστημα 5...

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2020-2021 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Τ.Α.Μ.

https://arch.duth.gr/2021/03/19/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b2%ce%bf%ce%bb%ce%b7%cf%83-%ce%b1%ce%b9%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%83-%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%88%ce%b7%cf%86%ce%b9%ce%bf-2/

Aγαπητοί/τές φοιτητές/τριες, όσοι έχετε συμμετάσχει στην «Πρακτική Άσκηση φοιτητών του ΔΠΘ» και θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας την εμπειρία σας, μπορείτε να μας στείλετε ένα κείμενο (μέχρι 100 λέξεις) να το δημοσιεύσουμε. Τα κείμενά σας μπορείτε να τα στείλετε μέσω...

Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας: ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2020-2021 (Τελευταία ενημέρωση 2/3/2021)

https://helit.duth.gr/2021/03/02/%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%b9%ce%ba%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%be%ce%b7-%cf%86%ce%bf%ce%b9%cf%84%ce%b7%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%80%cf%81%ce%b1%ce%ba%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b7%cf%83-%ce%b1-2/

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης: Απογραφικά δελτία εισόδου

Οι φοιτητές που ξεκίνησαν σήμερα πρακτική άσκηση, πρέπει να συμπληρώσουν το απογραφικό δελτίο εισόδου τους μέχρι την Παρασκευή 5 Μαρτίου κάνοντας είσοδο στο πληροφοριακό σύστημα:...

Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος: ΥΠΕΝΘΥΜΗΣΗ: Πρόκληση συμμετοχής των φοιτητών του τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος στην πρακτική άσκηση

https://env.duth.gr/2021/02/18/%cf%85%cf%80%ce%b5%ce%bd%ce%b8%cf%85%ce%bc%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%80%cf%81%cf%8c%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%83%cf%85%ce%bc%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%bf%cf%87%ce%ae%cf%82-%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%86/

Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης: ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021

https://agro.duth.gr/2021/02/16/16-02-2021_%ce%bf%cf%81%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%83-%cf%80%ce%b9%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%b1%cf%83-%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%b1%ce%b9%ce%bf%cf%85%cf%87%cf%89%ce%bd-%cf%80%cf%81%ce%b1%ce%ba%cf%84/

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00.

ΦΕΚ-Β-534-10.2.2021-αναστολή-έως-1.3.2021Λήψη

Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΠΘ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2021

https://agro.duth.gr/2021/02/08/08-02-2021_%cf%80%cf%81%ce%b1%ce%ba%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%bf-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%b7%cf%83-%ce%b1%ce%be%ce%b9%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%83-%cf%84%ce%b7%cf%83/

Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΜΑΡΤΙΟ – ΑΠΡΙΛΙΟ

https://helit.duth.gr/2021/02/03/%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%ba%ce%b7%cf%81%cf%85%ce%be%ce%b7-%cf%80%cf%81%ce%b1%ce%ba%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b7%cf%83-%ce%b1%cf%83%ce%ba%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%83-%cf%86%ce%bf%ce%b9%cf%84%ce%b7%cf%84%cf%89/

Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης: ΝΕΑ ΟΛΙΓΟΗΜΕΡΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2021

Νέα-Ολιγοήμερη-Παράταση-Πρόσκλησης-για-υποβολή-αίτησης-συμμετοχής-στο-πρόγραμμα-πρακτικής-άσκησης-2021Λήψη

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης: Έναρξη δηλώσεων απογραφικών δελτίων εισόδου

Οι φοιτητές του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης που ξεκίνησαν σήμερα 1/2/2021 την πρακτική άσκηση τους, να εισέλθουν στο Πληροφοριακό Σύστημα "praktiki.rescom.duth.gr" και να συμπληρώσουν το Απογραφικό Δελτίο...

Αποδέσμευση πληρωμών Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος

Αποδέσμευση πληρωμών έως τις 13/01/2021, για τους φοιτητές του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων που υλοποίησαν πρακτική άσκηση τον Αύγουστο για το ακαδημαϊκό έτος...

Αποδέσμευση πληρωμών Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής

Αποδέσμευση πληρωμών έως τις 13/01/2021, για τους φοιτητές του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής που υλοποίησαν πρακτική άσκηση τους μήνες Ιούλιος- Αύγουστος για το ακαδημαϊκό έτος...

Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας_29.12.2020 – Οριστικά αποτελέσματα συμμετοχής στο Πρόγραμμα “ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ” με Κωδικό ΟΠΣ 5033025″.

https://sw.duth.gr/2020/12/29/29-12-2020-%ce%bf%cf%81%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%ad%cf%83%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%cf%83%cf%85%ce%bc%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%bf%cf%87%ce%ae%cf%82/  

Προσωρινά αποτελέσματα συμμετοχής στο Πρόγραμμα “ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ” με Κωδικό ΟΠΣ 5033025 – Λήξη προθεσμίας υποβολής ενστάσεων Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2020″

https://sw.duth.gr/2020/12/23/23-12-2020-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%89%cf%81%ce%b9%ce%bd%ce%ac-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%ad%cf%83%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%cf%83%cf%85%ce%bc%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%bf%cf%87%ce%ae/  

Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας – 14.12.2020 – Πρόσκληση για υποβολή αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα “ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ” με Κωδικό ΟΠΣ 5033025 – Λήξη προθεσμίας Δευτέρα 21.12.2020 (Αφορά ΜΟΝΟ φοιτητές που θα πραγματοποιήσουν 2η Πρακτική Άσκηση (Πρακτική Άσκηση ΙΙ) στο εαρινό εξάμηνο 2020-2021)”.

14.12.2020 – Πρόσκληση για υποβολή αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα “ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ” με Κωδικό ΟΠΣ 5033025 – Λήξη προθεσμίας Δευτέρα 21.12.2020 (Αφορά ΜΟΝΟ φοιτητές που θα πραγματοποιήσουν 2η Πρακτική Άσκηση (Πρακτική...

Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας – Απόφαση Συνέλευσης του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας σχετικά με τα κριτήρια ένταξης φοιτητών του Τμήματός μας στον κύκλο Πρακτικής Άσκησης για το διάστημα 1.4.2021 – 31.5.2021

Απόφαση Συνέλευσης του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας σχετικά με τα κριτήρια ένταξης φοιτητών του Τμήματός μας στον κύκλο Πρακτικής Άσκησης για το διάστημα 1.4.2021 - 31.5.2021 Συγγραφέας: gpaduth Ημερομηνία: 16/12/2020 Παρακαλώ ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:...

Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Πρόγραμμα “Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Δ.Π.Θ.” του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας

14.09.2020 – Οριστικά αποτελέσματα συμμετοχής στο Πρόγραμμα “ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ” με Κωδικό ΟΠΣ 5033025 Συγγραφέας: gpaduth Ημερομηνία: Σεπτ 15, 2020 Παρακαλώ ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο: ΣύνδεσμοςΈτοιμοι να ρωτήσετε...

Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Δ.Π.Θ – Ενημέρωση των φοιτητών του Tμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος για την πρακτική άσκηση – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Δ.Π.Θ  Ενημέρωση των φοιτητών του Tμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος για την πρακτική άσκηση – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ   ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Ημερομηνία:  12/12/2020Έτοιμοι να ρωτήσετε κάτι ;Επικοινωνήστε μαζί μας...

Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Δ.Π.Θ – Αποδέσμευση πληρωμών για τους φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος που υλοποίησαν Πρακτική Άσκηση του μήνες Ιούλιο-Αύγουστο 2020

Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Δ.Π.Θ  Πρόσκληση συμμετοχής των φοιτητών του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος στην πρακτική άσκηση   ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Ημερομηνία:  11/12/2020 Έτοιμοι να ρωτήσετε κάτι ;Επικοινωνήστε μαζί μας...

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης – Προκήρυξη Πρακτικής Άσκησης

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης -  Προκήρυξη Πρακτικής Άσκησης Συγγραφέας: gpaduth Ημερομηνία:  08/12/2020 Παρακαλώ πατήστε πάνω στον παρακάτω σύνδεσμο : ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  Έτοιμοι να ρωτήσετε κάτι ;Επικοινωνήστε μαζί μας...

Τμήμα ΓΦΠΠΧ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ

Tμήμα ΓΦΠΠΧ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΣΠΑ ΕΤΟΥΣ 2020/2021   Ημερομηνία:  20/11/2020 Παρακαλώ πατήστε πάνω στον παρακάτω σύνδεσμο : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  Έτοιμοι να ρωτήσετε κάτι ;Επικοινωνήστε μαζί μας...

Τμήμα ΓΦΠΠΧ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ

Tμήμα ΓΦΠΠΧ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ   Ημερομηνία:  16/11/2020 Παρακαλώ πατήστε πάνω στον παρακάτω σύνδεσμο : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Έτοιμοι να ρωτήσετε κάτι ;Επικοινωνήστε μαζί μας...

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης – Ανακοίνωση

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Ανακοίνωση: Σύμφωνα με την νέα ΚΥΑ με Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4899/Β/6-11-2020 καθορίζεται η αναστολή κάθε είδους εκπαιδευτικής διαδικασίας με φυσική παρουσία, συμπεριλαμβανομένης της πρακτικής άσκησης φοιτητών....

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού – Αιτήσεις για πρακτική άσκηση

Tμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Έναρξη αιτήσεων πρακτικής άσκησης (Τελευταία ενημέρωση 09/11/2020)   Ημερομηνία:  09/11/2020 Παρακαλώ πατήστε πάνω στον παρακάτω σύνδεσμο : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Έτοιμοι να ρωτήσετε κάτι ;Επικοινωνήστε μαζί μας...

Κοινή Υπουργική Απόφαση – Πρακτική Άσκηση

Κοινή Υπουργική Απόφαση -  Πρακτική Άσκηση Σύμφωνα με την Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 69863 Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β΄ 4829/2.11.2020 και ισχύει από σήμερα, ορίζεται ότι η Πρακτική Άσκηση για τους φοιτητές των ΑΕΙ διεξάγεται σύμφωνα με τα μέτρα που...

Διαδικτυακή Ημερίδα για την ενημέρωση των φοιτητών των Τμημάτων: 1. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 2. Πολιτικών Μηχανικών 3. Μηχανικών Περιβάλλοντος 4. Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης 5. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Διαδικτυακή Ημερίδα για την ενημέρωση των φοιτητών των Τμημάτων: 1. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 2. Πολιτικών Μηχανικών 3. Μηχανικών Περιβάλλοντος 4. Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης 5. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Η ενημέρωση αφορά την χρηματοδοτούμενη...

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Δ.Π.Θ. – Αποδέσμευση πληρωμών για τους φοιτητές του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών που υλοποίησαν Πρακτική Άσκηση του μήνες Ιούλιο-Αύγουστο 2020

Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Δ.Π.Θ  Αποδέσμευση πληρωμών στις 13 Νοεμβρίου 2020 για τους φοιτητές του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών που υλοποίησαν Πρακτική Άσκηση του μήνες Ιούλιο-Αύγουστο 2020 Ημερομηνία:  03/11/2020 Έτοιμοι να ρωτήσετε κάτι ;Επικοινωνήστε μαζί μας...

Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Δ.Π.Θ – Αποδέσμευση πληρωμών για τους φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος που υλοποίησαν Πρακτική Άσκηση του μήνες Ιούλιο-Αύγουστο 2020

Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Δ.Π.Θ  Αποδέσμευση πληρωμών στις 13 Νοεμβρίου 2020 για τους φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος που υλοποίησαν Πρακτική Άσκηση του μήνες Ιούλιο-Αύγουστο 2020   Ημερομηνία:  03/11/2020 Έτοιμοι να ρωτήσετε κάτι ;Επικοινωνήστε...

Διαδικτυακή Ημερίδα 23/10/2020, ώρα 12:00 μ.μ. Φοιτητές ΤΕΦΑΑ και Κοινωνικής Εργασίας

Διαδικτυακή ημερίδα για την ενημέρωση των Φοιτητών των Τμημάτων: 1. Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 2. Κοινωνικής Εργασίας Η ενημέρωση αφορά την χρηματοδοτούμενη από το ΕΣΠΑ 2014-2020 Πράξη «Πρακτική Άσκηση φοιτητών Δ.Π.Θ.», καθώς και το νέο Πληροφοριακό...

Διαδικτυακή Ημερίδα 23/10/2020, ώρα 10:00 π.μ., Φοιτητές ΤΕΦ,ΤΙΕ,ΓΦΠΠΧ, Κοινωνικής Πολιτικής, Πολιτικής Επιστήμης και Οικονομικών Επιστημών

Διαδικτυακή ημερίδα για την ενημέρωση των Φοιτητών των Τμημάτων: 1. Ελληνικής Φιλολογίας 2. Ιστορίας-Εθνολογίας 3. Γλώσσας Φιλολογίας Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών 4. Κοινωνικής Πολιτικής 5. Πολιτικής Επιστήμης 6. Οικονομικών Επιστημών Η ενημέρωση αφορά την...

Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής_28.09.2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021

28.09.2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021 Ημερομηνία:  28/09/2020 Για περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλώ συνεχίστε με τον διαθέσιμο σύνδεσμο : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ     Έτοιμοι να ρωτήσετε κάτι ;Επικοινωνήστε μαζί μας...

24.09.2020 – Αποδέσμευση πληρωμών έως τις 27/9/2020, για τους φοιτητές του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης που συμμετείχαν στην πρακτική άσκηση του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 και διέκοψαν λόγω των έκτακτων περιοριστικών μέτρων για την διασπορά του covid-19

24.09.2020 – Αποδέσμευση πληρωμών έως τις 27/9/2020, για τους φοιτητές του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης που συμμετείχαν στην πρακτική άσκηση του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 και διέκοψαν λόγω των έκτακτων περιοριστικών μέτρων για την  διασπορά του...

14.09.2020 – Οριστικά αποτελέσματα συμμετοχής στο Πρόγραμμα “ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ” με Κωδικό ΟΠΣ 5033025

14.09.2020 – Οριστικά αποτελέσματα συμμετοχής στο Πρόγραμμα “ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ” με Κωδικό ΟΠΣ 5033025 Συγγραφέας: gpaduth Ημερομηνία: Σεπτ 15, 2020 Παρακαλώ ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο: Σύνδεσμος Έτοιμοι να ρωτήσετε...

08.09.2020 – Προσωρινά αποτελέσματα συμμετοχής στο Πρόγραμμα “ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ” με Κωδικό ΟΠΣ 5033025 – Λήξη προθεσμίας υποβολής ενστάσεων Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2020″.

08.09.2020 – Προσωρινά αποτελέσματα συμμετοχής στο Πρόγραμμα “ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ” με Κωδικό ΟΠΣ 5033025 – Λήξη προθεσμίας υποβολής ενστάσεων Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2020″. Συγγραφέας: gpaduth Ημερομηνία: Ιαν 28, 2020 Παρακαλώ...

31.8.2020 – Πρόσκληση για υποβολή αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα “ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ” με Κωδικό ΟΠΣ 5033025 – Λήξη προθεσμίας Πέμπτη 3.9.2020 (Αφορά ΜΟΝΟ φοιτητές που θα πραγματοποιήσουν 2η Πρακτική Άσκηση (Πρακτική Άσκηση ΙΙ) στο χειμερινό εξάμηνο 2020-2021)”.

31.8.2020 – Πρόσκληση για υποβολή αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα “ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ” με Κωδικό ΟΠΣ 5033025 – Λήξη προθεσμίας Πέμπτη 3.9.2020 (Αφορά ΜΟΝΟ φοιτητές που θα πραγματοποιήσουν 2η Πρακτική Άσκηση (Πρακτική Άσκηση...

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ : Αποστολή απογραφικών δελτίων εξόδου προς συμπλήρωση

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ   Γραφείο Πρακτικής Άσκησης : Σας ενημερώνουμε πως έχει γίνει η αποστολή των απογραφικών δελτίων εξόδου προς όλες τις φοιτήτριες και τους φοιτητές των τμημάτων που η πρακτική τους άσκηση λήγει στις 31/08/2020. Ημερομηνία:  31/08/2020...

Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας_Επείγουσα Ανακοίνωση: Για τις φοιτήτριες και τους φοιτητές που ξεκίνησαν την πρακτική άσκηση τον Μάρτιο του 2020

Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας_Επείγουσα Ανακοίνωση: Για τις φοιτήτριες και τους φοιτητές που ξεκίνησαν την πρακτική άσκηση τον Μάρτιο του 2020 Ημερομηνία:  23/07/2020 Παρακαλώ πατήστε πάνω στον παρακάτω σύνδεσμο : Ενημέρωση απο την Κα....

ΕΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ – (01/07/2020 – 31/08/2020)

 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ                                     ΕΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ [01/07/2020 - 31/08/2020]                Παρακαλώ ακολουθήστε τους παρακάτω συνδέσμους :   ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ...

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών – Πρακτική Άσκηση – Προσωρινή κατάταξη φοιτητών για την Πρακτική Άσκηση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών – (01/07/2020 – 31/08/2020)

Tμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πρακτική Άσκηση - Προσωρινή κατάταξη φοιτητών για την Πρακτική Άσκηση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών - (01/07/2020 - 31/08/2020)   Ημερομηνία:  04/06/2020 Παρακαλώ πατήστε πάνω στον παρακάτω σύνδεσμο : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  Έτοιμοι να ρωτήσετε...

Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων – Οριστικός κατάλογος δικαιούχων φοιτητών πρακτικής άσκησης Τμήματος για το έτος 2020

Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Οριστικός κατάλογος δικαιούχων φοιτητών πρακτικής άσκησης Τμήματος για το έτος 2020 Ημερομηνία:  21/05/2020 Παρακαλώ πατήστε πάνω στον παρακάτω σύνδεσμο : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  Έτοιμοι να ρωτήσετε κάτι...

Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Δ.Π.Θ – Οριστική κατάταξη φοιτητών για εκπόνηση πρακτικής άσκησης (2019-2020)

Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Δ.Π.Θ  Οριστική κατάταξη φοιτητών για εκπόνηση πρακτικής άσκησης (2019-2020)   Ημερομηνία:  15/05/2020 Παρακαλώ πατήστε πάνω στον παρακάτω σύνδεσμο : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  Έτοιμοι να ρωτήσετε κάτι ;Επικοινωνήστε μαζί μας...

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών – Πρακτική Άσκηση – Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για την Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών

Tμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πρακτική Άσκηση – Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών   Ημερομηνία:  14/05/2020 Παρακαλώ πατήστε πάνω στον παρακάτω σύνδεσμο : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Έτοιμοι να ρωτήσετε κάτι ;Επικοινωνήστε μαζί μας...

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών – Πρακτική Άσκηση – Προσωρινή Κατάταξη

Tμήμα Οικονομικών Επιστημών Πρακτική Άσκηση – Προσωρινή Κατάταξη   Ημερομηνία:  12/05/2020 Παρακαλώ πατήστε πάνω στον παρακάτω σύνδεσμο : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  Έτοιμοι να ρωτήσετε κάτι ;Επικοινωνήστε μαζί μας...

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών – ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΣΠΑ 2019-2020 ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΠΘ

Tμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΣΠΑ 2019-2020ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΠΘ   Ημερομηνία:  08/05/2020 Παρακαλώ πατήστε πάνω στον παρακάτω σύνδεσμο : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  Έτοιμοι να ρωτήσετε κάτι ;Επικοινωνήστε μαζί μας...

Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2019-2020

Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2019-2020 Ημερομηνία:  07/05/2020 Παρακαλώ πατήστε πάνω στον παρακάτω σύνδεσμο : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  Έτοιμοι να ρωτήσετε κάτι ;Επικοινωνήστε μαζί μας...

Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων – ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2020 ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Δ.Π.Θ.

Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2020 ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Δ.Π.Θ. Ημερομηνία:  07/05/2020 Παρακαλώ πατήστε πάνω στον...

Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Δ.Π.Θ – Προσωρινή κατάταξη φοιτητών για εκπόνηση πρακτικής άσκησης (2019-2020)

Tμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Προσωρινή κατάταξη φοιτητών για εκπόνηση πρακτικής άσκησης (2019-2020)   Ημερομηνία:  05/05/2020 Παρακαλώ πατήστε πάνω στον παρακάτω σύνδεσμο : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  Έτοιμοι να ρωτήσετε κάτι ;Επικοινωνήστε μαζί μας...

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών – Συμπληρωματική Πρόσκληση για Πρακτική Άσκηση των φοιτητών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΔΠΘ

Tμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Συμπληρωματική Πρόσκληση για Πρακτική Άσκηση των φοιτητών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΔΠΘ   Ημερομηνία:  05/05/2020 Παρακαλώ πατήστε πάνω στον παρακάτω σύνδεσμο : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  Έτοιμοι να ρωτήσετε κάτι ;Επικοινωνήστε μαζί μας...

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΔΠΘ – Παράταση αναστολής Πρακτικής Άσκησης ΔΠΘ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΠΘ Παράταση αναστολής Πρακτικής Άσκησης ΔΠΘ ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ Ημερομηνία  -  25/04/2020     Παρακαλώ πατήστε πάνω στον παρακάτω σύνδεσμο : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  Έτοιμοι να ρωτήσετε κάτι ;Επικοινωνήστε μαζί μας...

Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ημερομηνία:  23/04/2020 Παρακαλώ πατήστε πάνω στον παρακάτω σύνδεσμο : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  Έτοιμοι να ρωτήσετε κάτι ;Επικοινωνήστε μαζί μας...

Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης – 12.04.2020_ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2020)

Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης 12.04.2020_ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2020) Ημερομηνία  -  14/04/2020     Παρακαλώ πατήστε πάνω στον παρακάτω σύνδεσμο : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  Έτοιμοι να ρωτήσετε κάτι ;Επικοινωνήστε μαζί μας...

Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης_ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020

Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020 Ημερομηνία  -  08/04/2020     Παρακαλώ πατήστε πάνω στον παρακάτω σύνδεσμο : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  Έτοιμοι να...

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών_Πρόσκληση για Πρακτική Άσκηση ΕΣΠΑ των φοιτητών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΔΠΘ

Tμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πρόσκληση για Πρακτική Άσκηση ΕΣΠΑ των φοιτητών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΔΠΘ Ημερομηνία:  08/04/2020 Παρακαλώ πατήστε πάνω στον παρακάτω σύνδεσμο : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Έτοιμοι να ρωτήσετε κάτι ;Επικοινωνήστε μαζί μας...

Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης_04.04.2020_ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (ΙΟΥΛΙΟΣ -ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2020)

Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης 04.04.2020_ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (ΙΟΥΛΙΟΣ -ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2020)   Ημερομηνία:  05/04/2020 Παρακαλώ πατήστε πάνω στον παρακάτω σύνδεσμο : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  Έτοιμοι να ρωτήσετε κάτι ;Επικοινωνήστε μαζί μας...

Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης_ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΠΔ

Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΠΔ Ημερομηνία:  24/03/2020 Παρακαλώ πατήστε πάνω στον παρακάτω σύνδεσμο : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  Έτοιμοι να ρωτήσετε κάτι ;Επικοινωνήστε μαζί μας...

Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής_20/03/2020 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2020

Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής 20/03/2020 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2020 Ημερομηνία:  23/03/2020 Παρακαλώ πατήστε πάνω στον παρακάτω σύνδεσμο : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  Έτοιμοι να ρωτήσετε κάτι ;Επικοινωνήστε μαζί μας...

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών_Πρακτική Ασκηση Φοιτητών 2020 – 2η Ανακοίνωση

Πρακτική Ασκηση Φοιτητών 2020 – 2η Ανακοίνωση Ημερομηνία:  19/03/2020 Για περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλώ συνεχίστε με τον διαθέσιμο σύνδεσμο : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ     Έτοιμοι να ρωτήσετε κάτι ;Επικοινωνήστε μαζί μας...

Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής_17.03.2020 ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΟΡΕΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

17.03.2020 ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΟΡΕΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ημερομηνία:  13/03/2020 Για περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλώ συνεχίστε με τον διαθέσιμο σύνδεσμο : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ     Έτοιμοι να ρωτήσετε κάτι...

Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής_13.03.2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

13.03.2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ημερομηνία:  13/03/2020 Για περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλώ συνεχίστε με τον διαθέσιμο σύνδεσμο : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ     Έτοιμοι να ρωτήσετε κάτι ;Επικοινωνήστε μαζί μας...

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ !!!

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ !     Ημερομηνία:  11/03/2020 Για περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλώ συνεχίστε με τον διαθέσιμο σύνδεσμο : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ     Έτοιμοι να ρωτήσετε κάτι ;Επικοινωνήστε μαζί μας...

Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής_11.03.2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

11.03.2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ημερομηνία:  11/03/2020 Για περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλώ συνεχίστε με τον διαθέσιμο σύνδεσμο : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ     Έτοιμοι να ρωτήσετε κάτι ;Επικοινωνήστε μαζί μας...

Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής_10.03.2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ/ΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΛΑΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

10.03.2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ/ΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΛΑΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ημερομηνία:  10/03/2020 Για περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλώ συνεχίστε με τον διαθέσιμο σύνδεσμο : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ     Έτοιμοι να ρωτήσετε κάτι...

Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2020

Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής 26/02/2020 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2020 Ημερομηνία:  04/03/2020 Παρακαλώ πατήστε πάνω στον παρακάτω σύνδεσμο : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  Έτοιμοι να ρωτήσετε κάτι ;Επικοινωνήστε μαζί μας...

Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ημερομηνία:  04/03/2020 Παρακαλώ πατήστε πάνω στον παρακάτω σύνδεσμο : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  Έτοιμοι να ρωτήσετε κάτι ;Επικοινωνήστε μαζί μας...

Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 4ου ΕΤΟΥΣ

Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 4ου ΕΤΟΥΣ Ημερομηνία:  04/03/2020 Παρακαλώ πατήστε πάνω στον παρακάτω σύνδεσμο : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  Έτοιμοι να ρωτήσετε κάτι ;Επικοινωνήστε μαζί μας...

Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020

Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντοςκαι Φυσικών Πόρων ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 Ημερομηνία:  04/03/2020 Παρακαλώ πατήστε πάνω στον παρακάτω σύνδεσμο : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  Έτοιμοι να ρωτήσετε κάτι ;Επικοινωνήστε μαζί μας...

Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας_Τελικά αποτελέσματα πρακτικής άσκησης (Β’ Κύκλος – Κύκλος Μαΐου)

Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας_ Τελικά αποτελέσματα πρακτικής άσκησης (Β' Κύκλος) Ημερομηνία:  04/03/2020 Παρακαλώ πατήστε πάνω στον παρακάτω σύνδεσμο : Ενημέρωση απο την Κα. Βόγλη στην Ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και ΕθνολογίαςΈτοιμοι να ρωτήσετε κάτι...

Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας_Προσωρινά αποτελέσματα πρακτικής άσκησης (Β’ Κύκλος – Κύκλος Μαΐου)

Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας_ Προσωρινά αποτελέσματα πρακτικής άσκησης (Β' Κύκλος) Ημερομηνία:  25/02/2020 Παρακαλώ πατήστε πάνω στον παρακάτω σύνδεσμο : Ενημέρωση απο την Κα. Βόγλη στην Ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και ΕθνολογίαςΈτοιμοι να ρωτήσετε κάτι...

Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας_Προθεσμία υποβολής αίτησης συμμετοχής Πρακτικής Άσκησης (Β’ Κύκλος)

Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας_Προθεσμία υποβολής αίτησης συμμετοχής Πρακτικής Άσκησης (Β' Κύκλος) Ημερομηνία:  24/02/2020 Παρακαλώ πατήστε πάνω στον παρακάτω σύνδεσμο : Ενημέρωση απο την Κα. Βόγλη στην Ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και ΕθνολογίαςΈτοιμοι να ρωτήσετε...

Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (ΕΝΑΡΞΗ: ΤΕΤΑΡΤΗ, 26/2/2020, ΛΗΞΗ: ΤΡΙΤΗ, 3/3/2020)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (ΕΝΑΡΞΗ: ΤΕΤΑΡΤΗ, 26/2/2020, ΛΗΞΗ: ΤΡΙΤΗ, 3/3/2020) Ημερομηνία:  24/02/2020 Οι φοιτητές και φοιτήτριες 8ου εξαμήνου και επί πτυχίω του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής που ενδιαφέρονται να...

Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης – Προκήρυξη Πρακτικής Άσκησης – Έναρξη κύκλου Πρακτικής Άσκησης από 1/3/2019 – 30/4/2019

Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης - Πρκήρυξη Πρακτικής Άσκησης - Έναρξη κύκλου Πρακτικής Άσκησης από 1/3/2019 – 30/4/2019 Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης - Πρκήρυξη Πρακτικής Άσκησης - Έναρξη κύκλου Πρακτικής Άσκησης από 1/3/2019 – 30/4/2019 Συγγραφέας: gpaduth Ημερομηνία:...

Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας – οριστικά αποτελέσματα αξιολόγησης για τη συμμετοχή των φοιτητών του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας στο Πρόγραμμα “ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ” με Κωδικό ΟΠΣ 5033025, τη χρονική περίοδο 1.4.2020

Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας - οριστικά αποτελέσματα αξιολόγησης για τη συμμετοχή των φοιτητών του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας στο Πρόγραμμα "ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ" με Κωδικό ΟΠΣ 5033025, τη χρονική περίοδο 1.4.2020 Τμήμα...

Πρόκληση συμμετοχής των φοιτητών του Tμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος στην πρακτική άσκηση

Πρόκληση συμμετοχής των φοιτητών του Tμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος στην πρακτική άσκηση Πρόκληση συμμετοχής των φοιτητών του Tμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος στην πρακτική άσκηση Συγγραφέας: gpaduth Ημερομηνία: Ιαν 22, 2020 https://env.duth.gr/2020/01/16/ Έτοιμοι...

Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας – Προσωρινά αποτελέσματα συμμετοχής στο Πρόγραμμα “ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ” με Κωδικό ΟΠΣ 5033025 – Λήξη προθεσμίας υποβολής ενστάσεων Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2020

Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας - Προσωρινά αποτελέσματα συμμετοχής στο Πρόγραμμα “ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ” με Κωδικό ΟΠΣ 5033025 – Λήξη προθεσμίας υποβολής ενστάσεων Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2020 Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας - Προσωρινά...

Ανάρτηση οριστικών αποτελεσμάτων για πρακτική άσκηση Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας_α΄κύκλος Μάρτιος 2020

Ανάρτηση οριστικών αποτελεσμάτων για πρακτική άσκηση Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας_α΄κύκλος Μάρτιος 2020 Ανάρτηση οριστικών αποτελεσμάτων για πρακτική άσκηση Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας_α΄κύκλος Μάρτιος 2020 Συγγραφέας: gpaduth Ημερομηνία: Ιαν 20, 2020...

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ Συγγραφέας: gpaduth Ημερομηνία: Ιαν 15, 2020 Παρακαλώ πατήστε στον παρακάτω υπερσύνδεσμο :...

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ Συγγραφέας: gpaduth Ημερομηνία: Ιαν 09, 2020 Παρακαλώ για να συνεχίστε πατήστε στον παρακάτω υπερσύνδεσμο https://www.he.duth.gr/el/node/11883Έτοιμοι να ρωτήσετε κάτι...

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης – Πρακτική Άσκηση ΕΣΠΑ_ Τελικός πίνακας κατάταξης

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης - Πρακτική Άσκηση ΕΣΠΑ_ Τελικός πίνακας κατάταξης Πρακτική Άσκηση ΕΣΠΑ_ Τελικός πίνακας κατάταξης Συγγραφέας: gpaduth Ημερομηνία: Ιαν 08, 2020 Πρακτική Άσκηση ΕΣΠΑ_ Τελικός πίνακας κατάταξης...

Πρόσκληση συμμετοχής στην πρακτική άσκηση του ΤΙΕ

Πρόσκληση συμμετοχής στην πρακτική άσκηση του ΤΙΕ. Πρόσκληση συμμετοχής στην πρακτική άσκηση του ΤΙΕ. Συγγραφέας: gpaduth Ημερομηνία: Ιαν 08, 2020 Παρακαλώ πατήστε πάνω στον παρακάτω υπερσύνδεσμο για να συνεχίσετε https://www.he.duth.gr/el/node/11879Έτοιμοι να...

Πρόσκληση υποβολής αίτησης συμμετοχής φοιτητών Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας

Πρόσκληση υποβολής αίτησης συμμετοχής φοιτητών Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας Πρόσκληση υποβολής αίτησης συμμετοχής φοιτητών Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας Συγγραφέας: gpaduth Ημερομηνία: Ιαν 04, 2020 Παρακαλώ συνεχίστε στον παρακάτω σύνδεσμο...

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Συγγραφέας: gpaduth Ημερομηνία: Ιαν 04, 2020 Παρακαλώ συνεχλιστε στον παρακάτω σύνδεσμο...

ΠΤΔΕ_ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΠΤΔΕ_ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΤΔΕ_ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Συγγραφέας: gpaduth Ημερομηνία: Δεκ 19, 2019 https://eled.duth.gr/2019/12/19/Έτοιμοι να ρωτήσετε κάτι ;Επικοινωνήστε μαζί μας...

ΤΕΦΑΑ_ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΠΘ

ΤΕΦΑΑ_ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΠΘ ΤΕΦΑΑ_ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΠΘ Συγγραφέας: gpaduth Ημερομηνία: Δεκ 17, 2019...

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ_ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ_ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ_ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ Συγγραφέας: gpaduth Ημερομηνία: Δεκ 12, 2019 Οι φοιτητές του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής που υλοποίησαν πρακτική άσκηση τον...

Αποδέσμευση πληρωμών για το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας

Αποδέσμευση πληρωμών για το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας Αποδέσμευση πληρωμών για το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας Συγγραφέας: gpaduth Ημερομηνία: Δεκ 05, 2019 Οι φοιτητές του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας θα εξοφληθούν έως τις 13 Δεκεμβρίου για την πρακτική άσκηση που...

Υποβολή αίτησης για Πρακτική Άσκηση_Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Υποβολή αίτησης για Πρακτική Άσκηση_Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Υποβολή αίτησης για Πρακτική Άσκηση_Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσηςhttps://eled.duth.gr/2019/11/27/%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%ba%ce%bb%ce%... Έτοιμοι να ρωτήσετε κάτι ;Επικοινωνήστε...

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Παρακαλώ για να μπορέσετε να δείτε το συνημμένο αρχείο συνηχείστε στον παρακάτω σύνδεσμοΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ   Έτοιμοι να ρωτήσετε κάτι...

Αποδέσμευση πληρωμών για το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος

Αποδέσμευση πληρωμών για το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: GPADUTH ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΟΚΤ 25, 2019 Οι φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος θα εξοφληθούν έως τις 13 Νοεμβρίου για την πρακτική άσκηση που πραγματοποίησαν τους μήνες Ιούλιο-Αύγουστο για το...

Αποδέσμευση πληρωμών για το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Αποδέσμευση πληρωμών για το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: GPADUTH ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΟΚΤ 25, 2019 Οι φοιτητές του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών θα εξοφληθούν έως τις 13 Νοεμβρίου για την πρακτική άσκηση που πραγματοποίησαν τους μήνες Ιούλιο-Αύγουστο για το ακαδ. έτος...

Παρουσίαση Ημερίδας Γραφείου Πρακτικής Άσκησης

Παρουσίαση Ημερίδας Γραφείου Πρακτικής Άσκησης ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: GPADUTH ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΝΟΕ 06, 2019 Μπορείτε να δείτε το αρχείο της παρουσίασης ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο.. https://drive.google.com/open?id=1lli8hxNKYcbj6dJ4RbS7ggfawWRF_0xi Έτοιμοι να ρωτήσετε κάτι...

Αποδέσμευση πληρωμών για το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης

Aποδέσμευση πληρωμών για το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: GPADUTH ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΟΚΤ 25, 2019 Οι φοιτητές του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης θα εξοφληθούν έως τις 13 Νοεμβρίου για την πρακτική άσκηση που πραγματοποίησαν τους μήνες Ιούλιο-Αύγουστο για το ακαδ. έτος...

Αποδέσμευση πληρωμών για το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Αποδέσμευση πληρωμών για το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: GPADUTH ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΟΚΤ 25, 2019 Οι φοιτητές του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών θα εξοφληθούν έως τις 13 Νοεμβρίου για την πρακτική άσκηση που πραγματοποίησαν τους μήνες Ιούλιο-Αύγουστο για το ακαδ....

Αποδέσμευση πληρωμών για το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Αποδέσμευση πληρωμών για το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: GPADUTH ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΟΚΤ 25, 2019 Οι φοιτητές του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών θα εξοφληθούν έως τις 13 Νοεμβρίου για την πρακτική άσκηση που πραγματοποίησαν τους μήνες Ιούλιο-Αύγουστο για το ακαδ. έτος...

Συνεχίστε την περιήγησή σας 

Πατήστε πάνω στο Κεντρικο Μενού της Ιστοσελίδας μας