Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος: ΥΠΕΝΘΥΜΗΣΗ: Πρόκληση συμμετοχής των φοιτητών του τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος στην πρακτική άσκηση

Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Δ.Π.Θ – Ενημέρωση των φοιτητών του Tμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος για την πρακτική άσκηση – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Δ.Π.Θ 

Ενημέρωση των φοιτητών του Tμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος για την πρακτική άσκηση – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

Ημερομηνία:

 12/12/2020

Έτοιμοι να ρωτήσετε κάτι ;

Επικοινωνήστε μαζί μας !