Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης: απογραφικά δελτία εισόδου

Παρακαλούνται οι φοιτητές του 3ου κύκλου που ξεκίνησαν την πρακτική άσκηση τους 1/5/2021 να εισέλθουν στο ΠΣ praktiki.rescom.duth.gr και να συμπληρώσουν το απογραφικό δελτίο εισόδου σε διάστημα 7 ημερών.

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης: απογραφικά δελτία εξόδου

Παρακαλούνται οι φοιτητές του 2ου κύκλου που ολοκλήρωσαν την πρακτική άσκηση τους 30/4/2021 να εισέλθουν στο ΠΣ praktiki.rescom.duth.gr και να συμπληρώσουν το απογραφικό δελτίο εξόδου σε διάστημα 7 ημερών.