Τμημα Δασολογιας και Διαχειρισης Περιβαλλοντος και Φυσικων Πορων (ΠΠΣ)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Εγκριτική απόφαση του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Δ.Π.Θ. για τη συμπληρωματική περίοδο 01/08/2024-31/08/2024 αναρτημένη στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Αναρτάται η εγκριτική απόφαση του Τμήματος για την υλοποίηση συμπληρωματικής πρακτικής άσκησης για το χρονικό διάστημα 01/08/2024 έως 31/08/2024. Για να προβάλετε το έγγραφο πατήστε εδώ. Για χρήσιμες οδηγίες προς τους φορείς σχετικά με τη δήλωση της πρακτικής άσκησης...

Ανακοίνωση Οριστικού Πίνακα Κατάταξης του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του ΔΠΘ για τη συμμετοχή στην Πράξη «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» με κωδ. ΟΠΣ 6004524.

Σήμερα 09-04-2024, στην Ορεστιάδα έπειτα από την λήξη της προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων κατά το χρονικό διάστημα 20/03/2024 έως 27/03/2024, όπως ορίστηκε σαφώς στην ανάρτηση του προσωρινού πίνακα κατάταξης, η Συνέλευση του Τμήματος στην αριθ. 16/09-04-2024...

Ανακοίνωση Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης τουΤμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του ΔΠΘ για τη συμμετοχή των φοιτητών/τριών του Τμήματος στην Πράξη «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» με κωδ. ΟΠΣ 6004524

Σήμερα, Τρίτη 19/3/2024 στην Ορεστιάδα η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης αποφάσισε να ανακοινώσει τον προσωρινό πίνακα κατάταξης. Πατήστε εδώ για να δείτε τα αποτελέσματα. Το διάστημα υποβολής των ενστάσεων ορίζεται από 20/03/2024 έως 27/03/2024.Οι ενστάσεις υποβάλλονται...

Ανακοίνωση παράτασης υποβολής αιτήσεων του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων για τη συμμετοχή στην Πράξη «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» με κωδ. ΟΠΣ 6004524

Το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ανακοινώνει την παράταση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων για πενήντα μία (51) θέσεις πρακτικής άσκησης για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Πρακτική Άσκηση...

Ανακοίνωση έναρξης υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στην Πράξη «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» με κωδ. ΟΠΣ 6004524

Το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του ΔΠΘ ανακοινώνει τη διαδικασία έναρξης υποβολής των αιτήσεων για πενήντα μία (51) θέσεις πρακτικής άσκησης για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024. Η περίοδος εκπόνησης της Πρακτικής Άσκησης ορίζεται σε...

Αποδέσμευση πληρωμών

Οι φοιτητές των Τμημάτων: 1. Αγροτικής Ανάπτυξης (1/7/23-31/8/23) 2. Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (1/8/23-31/8/23) και (14/8/23-14/9/23) και 3. Γλώσσας Φιλολογίας Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών (1/7/23-31/8/23), θα λάβουν τα ποσά της...

Απογραφικά δελτία εξόδου

Οι φοιτητές/τριες των Τμημάτων: 1) Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής 2) Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης 3) Γλώσσας Φιλολογίας Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών 4) Μηχανικών Περιβάλλοντος 5) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 6) Αγροτικής Ανάπτυξης 7)...

Απογραφικά εισόδου

Οι φοιτητές/τριες του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων που ξεκίνησαν στις 14/08/2023 την πρακτική τους άσκηση, θα πρέπει να συμπληρώσουν το απογραφικό δελτίο εισόδου τους έως το Σάββατο 19/08/2023 κάνοντας είσοδο στο...

Απογραφικά εισόδου

Οι φοιτητές/τριες του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων που ξεκίνησαν σήμερα 01/08/2023 την πρακτική τους άσκηση, θα πρέπει να συμπληρώσουν το απογραφικό δελτίο εισόδου τους έως το Σάββατο 05/08/2023 κάνοντας είσοδο στο...