Τμημα Μηχανικων Περιβαλλοντος (ΠΠΣ)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Εγκριτική απόφαση του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος Δ.Π.Θ. για την περίοδο 11/06/2024-10/08/2024 αναρτημένη στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Αναρτάται η εγκριτική απόφαση του Τμήματος για την υλοποίηση πρακτικής για το χρονικό διάστημα 11.6.2024-10.08.2024. Για να προβάλετε το έγγραφο πατήστε εδώ Για χρήσιμες οδηγίες προς τους φορείς σχετικά με τη δήλωση της πρακτικής άσκησης των φοιτητών/τριών στο Π.Σ....

Εγκριτική απόφαση του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος Δ.Π.Θ. για την περίοδο 01/07/2024-31/08/2024 αναρτημένη στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Αναρτάται η εγκριτική απόφαση του Τμήματος για την υλοποίηση πρακτικής για το χρονικό διάστημα 1.7.2024-31.08.2024. Για να προβάλετε το έγγραφο πατήστε εδώ Για χρήσιμες οδηγίες προς τους φορείς σχετικά με τη δήλωση της πρακτικής άσκησης των φοιτητών/τριών στο Π.Σ....

Ανακοίνωση Οριστικού Πίνακα Κατάταξης 2ης Πρόσκλησης του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης για τη συμμετοχή των φοιτητών/τριών του Τμήματος στην Πράξη «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» με κωδικό ΟΠΣ 6004524.

Σήμερα 21/05/2024, στην Ξάνθη, έπειτα από τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων κατά το χρονικό διάστημα 01/05/2023 έως 10/05/2024, όπως ορίστηκε σαφώς στην ανάρτηση του προσωρινού πίνακα κατάταξης, η Συνέλευση του Τμήματος στην αριθ. 19/17-05-2024...

Ανακοίνωση Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης 2ης πρόσκλησης του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος Δ.Π.Θ. για τη συμμετοχή των φοιτητ΄ών/τριών του Τμήματος στην πράξη «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης» με ΟΠΣ 6004524.

Ανακοινώνεται ο προσωρινός πίνακας κατάταξης του τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος Δ.Π.Θ. Κατά τη διάρκεια των αιτήσεων όπως ορίστηκε από την ανακοίνωση υπεβλήθησαν 9 αιτήσεις φοιτητών/τριών.Από αυτές εμπρόθεσμες ήταν 9 και πληρούσαν τα κριτήρια 9.Οι φοιτητές/τριες που...

Ανακοίνωση Οριστικού Πίνακα Κατάταξης του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του ΔΠΘ για τη συμμετοχή των φοιτητών/τριών του Τμήματος στην Πράξη «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» με κωδ. ΟΠΣ 6004524.

Σήμερα 17/04/2024, στην Ξάνθη, έπειτα από την λήξη της προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων κατά το χρονικό διάστημα 02/04/2023 έως 08/04/2024, όπως ορίστηκε σαφώς στην ανάρτηση του προσωρινού πίνακα κατάταξης, η Συνέλευση του Τμήματος στην αριθ. 18/17-04-2024...

Ανακοίνωση έναρξης υποβολής αιτήσεων για τις εναπομένουσες θέσεις του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος για τη συμμετοχή στην Πράξη«Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης»με κωδ. ΟΠΣ 6004524

Το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος ανακοινώνει τη διαδικασία έναρξης υποβολής των αιτήσεων για έξι (6) εναπομένουσες θέσεις πρακτικής άσκησης για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου...

Δυνατότητα πρακτικής άσκησης στην εταιρία ARIVIA ΑΒΕΕ

Η εταιρία ARIVIA ΑΒΕΕ προσφέρει θέσεις πρακτικής άσκησης για φοιτητές/ριες της Πολυτεχνικής Σχολής καθώς και του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών. Η εταιρία έχει αναρτήσει θέσεις για υλοποίηση πρακτικής άσκησης στην Δράμα και στην Θεσσαλονική -αντίστοιχα- στο ΠΣ ΑΤΛΑΣ:...

Δυνατότητα πρακτικής άσκησης στο Χημείο ΑΔΜΗΕ (Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας).

Το Χημείο ΑΔΜΗΕ (Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας),  ενημερώνει τους/τις ενδιαφερόμενους/ες φοιτητές/ριες για τις θέσεις πρακτικής άσκησης που προσφέρονται στο Χημείο της εταιρείας. Για να προβάλετε την πρόσκληση πατήστε...

Ανακοίνωση Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος ΔΠΘ για τη συμμετοχή των φοιτητών/τριών του Τμήματος στην Πράξη «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» με κωδ. ΟΠΣ 6004524.

Ανακοινώνεται ο προσωρινός πίνακας κατάταξης του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος. Κατά τη διάρκεια των αιτήσεων όπως ορίστηκε από την ανακοίνωση υπεβλήθησαν 49 αιτήσεις φοιτητών/τριών.Από αυτές εμπρόθεσμες ήταν 49 και πληρούσαν τα κριτήρια 49.Δεν υπάρχουν...

Ανακοίνωση έναρξης υποβολής αιτήσεων του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος για τη συμμετοχή στην Πράξη «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» με κωδ. ΟΠΣ 6004524

Το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος ανακοινώνει τη διαδικασία έναρξης υποβολής των αιτήσεων για πενήντα πέντε (55) θέσεις πρακτικής άσκησης για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024. Η περίοδος εκπόνησης της Πρακτικής Άσκησης ορίζεται σε έναν κύκλο κατά την χρονική περίοδο...