Τμημα Μοριακης Βιολογιας και Γενετικης (ΠΠΣ)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Ανακοίνωση σχετικά με τη συμπλήρωση των απογραφικών δελτίων εισόδου των φοιτητών/τριών του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής που ξεκίνησαν την πρακτική άσκηση στις 01/07/2024 (Γ΄ κύκλος)

Ανακοινώνεται ότι οι φοιτητές/τριες του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής (Γ΄ κύκλος) που ξεκίνησαν την πρακτική τους άσκηση την 1η Ιουλίου 2024, θα πρέπει να συμπληρώσουν το απογραφικό δελτίο εισόδου τους έως και την Παρασκευή 05/07/2024 κάνοντας είσοδο...

Υποχρέωση συμπλήρωσης απογραφικών δελτίων εισόδου εκ των φοιτητών/ριών ΜΒΓ β κύκλου (15/06/2024 έως 14/08/2024)

Οι φοιτητές/τριες του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής β΄  κύκλου (15/06/2024 έως 14/08/2024) θα πρέπει να συμπληρώσουν το απογραφικό δελτίο εισόδου τους έως την Τετάρτη 20/06/2024 κάνοντας είσοδο στο: https://praktiki.rescom.duth.gr/ Υπενθυμίζουμε ότι η...

Εγκριτική απόφαση του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Δ.Π.Θ. για τη συμπληρωματική περίοδο 01/07/2024-31/08/2024 αναρτημένη στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Αναρτάται η εγκριτική απόφαση του Τμήματος για την υλοποίηση συμπληρωματικής πρακτικής άσκησης για το χρονικό διάστημα 1.7.2024-31.08.2024. Για να προβάλετε το έγγραφο πατήστε εδώ. Για χρήσιμες οδηγίες προς τους φορείς σχετικά με τη δήλωση της πρακτικής άσκησης των...

Εγκριτική Απόφαση του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής Δ.Π.Θ. για την περίοδο 01/07/2024-31/08/2024 αναρτημένη στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Για να προβάλετε την ανακοίνωση πατήστε εδώ.  Για να προβάλετε χρήσιμες οδηγίες προς τους φορείς σχετικά με τη δήλωση της πρακτικής άσκησης των φοιτητών/τριών στο Π.Σ. Εργάνη πατήστε εδώ. ...

Εγκριτική Απόφαση του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής Δ.Π.Θ. για την περίοδο 01/06/2024-31/07/2024 αναρτημένη στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Για να προβάλετε την απόφαση πατήστε εδώ.  Για να προβάλετε χρήσιμες οδηγίες προς τους φορείς σχετικά με τη δήλωση της πρακτικής άσκησης των φοιτητών/τριών στο Π.Σ. Εργάνη πατήστε...

Υποχρέωση συμπλήρωσης απογραφικών δελτίων εισόδου/Παράταση προθεσμίας έως Παρασκευή 8/6/2024 λόγω τεχνικού ζητήματος

Οι φοιτητές/τριες του Τμήματός Μοριακής Βιολογίας και Γενετετικής του α΄ κύκλου (01.06.2024-30.06.2024) θα πρέπει να συμπληρώσουν το απογραφικό δελτίο εισόδου τους έως την Τετάρτη 05/06/2024 κάνοντας είσοδο στο: https://praktiki.rescom.duth.gr/ Υπενθυμίζουμε ότι η...

Εγκριτική Απόφαση του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής Δ.Π.Θ. για την περίοδο 15/06/2024-14/08/2024 αναρτημένη στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Για να προβάλετε την απόφαση πατήστε εδώΓια να προβάλετε χρήσιμες οδηγίες προς τους φορείς σχετικά με τη δήλωση της πρακτικής άσκησης των φοιτητών/τριών στο Π.Σ. Εργάνη πατήστε...

Ανακοίνωση Οριστικού Πίνακα Κατάταξης του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του ΔΠΘ για τη συμμετοχή στην Πράξη «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» με κωδ. ΟΠΣ 6004524

Σήμερα 16/5/2024, στην Αλεξανδρούπολη έπειτα από την λήξη της προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων κατά το χρονικό διάστημα 5/4/2024 έως 11/4/2024, η Συνέλευση του Τμήματος στην αριθ.13/15-05-2024 συνεδρίασή της, αποφάσισε να εγκρίνει τα οριστικά αποτελέσματα και...

Ανακοίνωση Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής ΔΠΘ για τη συμμετοχή των φοιτητών/τριών στην Πράξη «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» με κωδ. ΟΠΣ 6004524

Σήμερα, 4/4/2024, στην Δραγάνα, Αλεξανδρούπολη, η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης αποφάσισε να ανακοινώσει τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης. Το διάστημα υποβολής των ενστάσεων ορίζεται από 5 έως 11 Απριλίου 2024.Οι ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο πρωτόκολλο της...

Ανακοίνωση έναρξης υποβολής αιτήσεων του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής για τη συμμετοχή στην Πράξη «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» με κωδ. ΟΠΣ 6004524

Το Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής ανακοινώνει τη διαδικασία έναρξης υποβολής των αιτήσεων για 80 θέσεις πρακτικής άσκησης για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου...