26/11/2019

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Δ.Π.Θ. ανακοινώνει:

Παρακαλώ για να μπορέσετε να δείτε το συνημμένο αρχείο συνηχείστε στον παρακάτω σύνδεσμο
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ