06/11/2019

Παρουσίαση Ημερίδας Γραφείου Πρακτικής Άσκησης

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Δ.Π.Θ. ανακοινώνει:

Μπορείτε να δείτε το αρχείο της παρουσίασης ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://drive.google.com/open?id=1lli8hxNKYcbj6dJ4RbS7ggfawWRF_0xi