12/12/2019

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ_ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Δ.Π.Θ. ανακοινώνει:

Οι φοιτητές του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής που υλοποίησαν πρακτική άσκηση τον Ιούλιο-Αύγουστο του ακαδ. έτους 2018-2019, θα λάβουν την αμοιβή τους στις 27 Δεκεμβρίου 2019.