04/03/2020

Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας_Τελικά αποτελέσματα πρακτικής άσκησης (Β’ Κύκλος – Κύκλος Μαΐου)

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Δ.Π.Θ. ανακοινώνει: