11/03/2020

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ !!!

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Δ.Π.Θ. ανακοινώνει:

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ !

 

Για περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλώ συνεχίστε με τον διαθέσιμο σύνδεσμο :