25/04/2020

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΔΠΘ – Παράταση αναστολής Πρακτικής Άσκησης ΔΠΘ

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Δ.Π.Θ. ανακοινώνει:

Παράταση αναστολής Πρακτικής Άσκησης ΔΠΘ

ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ

 

Παρακαλώ πατήστε πάνω στον παρακάτω σύνδεσμο :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ