12/05/2020

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών – Πρακτική Άσκηση – Προσωρινή Κατάταξη

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Δ.Π.Θ. ανακοινώνει:

Παρακαλώ πατήστε πάνω στον παρακάτω σύνδεσμο :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ