03/11/2020

Κοινή Υπουργική Απόφαση – Πρακτική Άσκηση

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Δ.Π.Θ. ανακοινώνει:

Σύμφωνα με την Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 69863 Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β΄ 4829/2.11.2020 και ισχύει από σήμερα, ορίζεται ότι η Πρακτική Άσκηση για τους φοιτητές των ΑΕΙ διεξάγεται σύμφωνα με τα μέτρα που ισχύουν για τους φορείς υποδοχής.