24/06/2021

Τμήμα Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών: Αποδέσμευση πληρωμών έως τις 13/7/2021, για όσους φοιτητές ολοκλήρωσαν την πρακτική του β΄ κύκλου

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Δ.Π.Θ. ανακοινώνει: