10/06/2021

Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος: Εγκριτική Απόφαση ΠΑ

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Δ.Π.Θ. ανακοινώνει: