10/06/2021

Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης: Εγκριτική απόφαση ΠΑ

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Δ.Π.Θ. ανακοινώνει: