26/06/2021

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού: Εγκριτική απόφαση ΠΑ 4ου κύκλου

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Δ.Π.Θ. ανακοινώνει: