02/07/2021

Πληροφορίες για το έντυπο Ε3.5 Αναγγελία Έναρξης της Πρακτικής Άσκησης

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Δ.Π.Θ. ανακοινώνει:

Ανακοίνωση: Οι φοιτητές που ξεκίνησαν Πέμπτη 1/7/2021 την πρακτική τους άσκηση, να μεριμνήσουν ώστε να λάβουν από τους φορείς υποδοχής το έντυπο Ε3.5 Αναγγελία Έναρξης της Πρακτικής Άσκησης καθώς αποτελεί παραδοτέο τους για να πληρωθούν.Όσοι δεν το προσκομίσουν μαζί με το έντυπο Ε3.5 Αναγγελία Λήξης της Πρακτικής Άσκησης στο τέλος της πρακτικής δεν θα μπορέσουν να πληρωθούν.