18/07/2021

Παρακαλούμε να αφιερώσετε 5 λεπτά στην έρευνα μέσω ερωτηματολογίου, στην οποία συμμετείχατε ως ωφελούμενοι του Προγράμματος “Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του ΔΠΘ”, που διεξάγεται στο πλαίσιο διδακτορικής διατριβής

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Δ.Π.Θ. ανακοινώνει:

Παρακαλούμε να αφιερώσετε 5 λεπτά στην έρευνα μέσω ερωτηματολογίου, στην οποία συμμετείχατε ως ωφελούμενοι του Προγράμματος “Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του ΔΠΘ”, που διεξάγεται στο πλαίσιο διδακτορικής διατριβής και που έχει στόχο να διερευνήσει το ρόλο της πρακτικής άσκησης στη διαδικασία της εκπαίδευσης ανθρώπινου δυναμικού. Η συμβολή σας στην έρευνα κρίνεται σκόπιμη και απαραίτητη και θα συμβάλλει στη βελτίωση του προγράμματος.

Οι απαντήσεις σας είναι ανώνυμες και θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τη συγκεκριμένη έρευνα. Παρακαλούμε ακολουθείστε τον παρακάτω σύνδεσμο προκειμένου να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

https://forms.gle/32pmZkLCHwJJT6wd9

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.