21/07/2021

Τμήμα ΗΜΜΥ: Ολοκλήρωση της διαδικασίας αποστολής των συμβάσεων

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Δ.Π.Θ. ανακοινώνει:

Ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία και έχουν σταλεί στη γραμματεία του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών οι συμβάσεις των φοιτητών και φορέων υποδοχής που έχουν υπογραφεί χειρόγραφα.