08/02/2022

ΠΤΔΕ: Διαύγεια για την περίοδο 22.02.2022-31.03.2022

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Δ.Π.Θ. ανακοινώνει: