22/02/2022

ΠΤΔΕ: Απογραφικά δελτία εισόδου

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Δ.Π.Θ. ανακοινώνει:

Οι φοιτητές/τριες που ξεκίνησαν την Πρακτική Άσκηση τους σήμερα 22/2/2022 καλούνται να συμπληρώσουν εντός 5 ημερών το απογραφικό δελτίο εισόδου κάνοντας είσοδο στο https://praktiki.rescom.duth.gr/