02/03/2022

Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας: Εγκριτική απόφαση για την περίοδο ΠΑ 1/4/2022-31/5/2022

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Δ.Π.Θ. ανακοινώνει: