10/03/2022

Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής: Ανακοίνωση για την έναρξη υποβολής αιτήσεων και τη διαδικασία για τη συμμετοχή φοιτητριών/-ών στην Πράξη «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του ΔΠΘ» με κωδ. ΟΠΣ 5033025 ακ. έτος 2021-2022