17/03/2022

Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής: Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης φοιτητών για συμμετοχή στην Πράξη “Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΔΠΘ” ακ. έτος 2021-2022

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Δ.Π.Θ. ανακοινώνει: