21/03/2022

Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης: Πίνακας επιλεγέντων υποψηφίων για συμμετοχή στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Περιόδου Ιουλίου- Αυγούστου 2022 του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης ΔΠΘ (Προσωρινά Αποτελέσματα)

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Δ.Π.Θ. ανακοινώνει: