29/03/2022

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης: Οριστικός Πίνακας Κατάταξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών για την περίοδο 1/4/2022-31/5/2022

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Δ.Π.Θ. ανακοινώνει: