30/03/2022

Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης: Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης ακ. έτος 2021-2022

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Δ.Π.Θ. ανακοινώνει: