11/04/2022

Τμήμα Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής: ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΣΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑ 2021-2022

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Δ.Π.Θ. ανακοινώνει: