12/04/2022

Τμήμα Ιστορίας & Εθνολογίας: 2η Συμπληρωματική ανακοίνωση έναρξης αιτήσεων για την περίοδο 1/7/2022-31/7/2022

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Δ.Π.Θ. ανακοινώνει: