13/04/2022

Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης: Πίνακας επιλεγέντων για συμμετοχή στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Περιόδου Ιουλίου- Αυγούστου 2022 (Οριστικά Αποτελέσματα)