14/04/2022

Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος: Οριστικά Αποτελέσματα α’ πρόσκλησης

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Δ.Π.Θ. ανακοινώνει: