15/04/2022

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης: Οριστικά αποτελέσματα περιόδου 1/5/2022-30/6/2022

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Δ.Π.Θ. ανακοινώνει: