18/04/2022

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών: Οριστικά αποτελέσματα Πρακτικής Άσκησης ακ. έτους 2021-2022

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Δ.Π.Θ. ανακοινώνει: