19/04/2022

Τμήμα Ιστορίας & Εθνολογίας: Προσωρινά αποτελέσματα ΠΑ α’ συμπληρωματικών αιτήσεων περιόδου Ιουλίου

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Δ.Π.Θ. ανακοινώνει: