20/04/2022

Τμήμα Ιστορίας & Εθνολογίας: Προσωρινά αποτελέσματα ΠΑ β’ συμπληρωματικών αιτήσεων περιόδου Ιουλίου

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Δ.Π.Θ. ανακοινώνει: